José Mujica: portale społecznościowe źródłem niepokojów społecznych

Wzmocnienie oporu mniejszości społecznych w krajach demokratycznych jest owocem rozwoju nowych środków komunikacji, takich jak Internet. Tworzy to „ryzyko dla demokracji” i jest formą interwencji w kompetencje „władzy centralnej” w różnych państwach, stwierdził prezydent Urugwaju […]