Woda, czyli współczesne złoto Ameryki Łacińskiej

Przy okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody warto pochylić się nad problemem zasobów wody pitnej na świecie. Nieraz słyszeliśmy opinię, że to w lodowcach Grenlandii czy na biegunach Ziemi zgromadzona jest największa ilość wody pitnej, jednakże, nie często wspomina się, iż trzecim najbogatszym w słodką wodę rejonem jest właśnie Ameryka Łacińska.

Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem: „Lepsza woda, lepsze miejsca pracy”. Woda to nie tylko problem ekologiczny, ale przede wszystkim gospodarczy. Korzystamy z niej cały czas, nie tylko podczas gotowania czy mycia, ale przede wszystkim przy produkcji. Gospodarstwa domowe zużywają zaledwie (dla niektórych „aż”) 15% zasobów wody na świecie, natomiast rolnictwo i przemysł są odpowiedzialne za wykorzystanie pozostałych 85%. Poranna kawa to więcej niż szklanka wody, to 140 litrów wykorzystane do uprawy, produkcji, zapakowania i dostarczenia ziaren kawy do naszych domów.

Źródło: https://printage.files.wordpress.com/2011/08/water-footprint.png
Źródło: https://printage.files.wordpress.com/2011/08/water-footprint.png

Podczas gdy na świecie wyrzuca się około 1/3 wyprodukowanego jedzenia, marnując w ten sposób setki milionów ton wody zużytej do jego produkcji, około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do jej bezpiecznych źródeł. Prognozy specjalistów nie pocieszają. W 2050 roku liczba mieszkańców ziemi ma sięgnąć 9 miliardów, co przyczyni się do wzrostu produkcji żywności o 60%. Przy zwiększającym się globalnym ociepleniu i zanieczyszczeniu wód śródlądowych, coraz więcej krajów będzie zmuszonych do importu żywności, a nawet wody, od innych państw. W momencie gdy większość regionów poważnie ucierpi na tym kryzysie, Ameryka Łacińska otrzyma niepowtarzalną szansę zdobycia pozycji lidera wśród światowych gospodarek.

Tak jak niegdyś złoto, a obecnie ropa, to woda prawdopodobnie będzie w przyszłości jednym z najcenniejszych bogactw na świecie, jako dobro nie tylko rzadkie, ale i niezbędne – bez ropy naftowej możemy się obejść, bez wody byłoby to niemożliwe. Kraje latynoamerykańskie dysponują trzecimi największymi zasobami tego „nieograniczonego” dobra na świecie. Statystycznie na jednego mieszkańca ziemi przypada 16 metrów kwadratowych wody dziennie, w Ameryce Południowej liczba ta wynosi 60 metrów kwadratowych. Przy 1/3 powierzchni terenu zdatnej pod uprawę region ten posiada ogromny potencjał eksportowy.

Co więcej nadwyżka wody stwarza możliwość wykorzystania jej nie tylko przy wytwarzaniu produktów spożywczych, ale i energii. Już teraz Ameryka Łacińska przewyższa trzykrotnie średni światowy poziom produkcji i konsumpcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wskaźniki w tym regionie osiągają odpowiednio 66% dla produkcji i 30% dla całkowitej konsumpcji tzw. zielonej energii. Przy pełnym wykorzystaniu zasobów wodnych przez kraje latynoamerykańskie, mogłyby one trafić do czołówek najbardziej ekologicznych państw świata i zyskać niezależność energetyczną.

Jednakże aby dobrze wykorzystać te atuty, trzeba najpierw zadbać o „bezpieczeństwo wodne”. Mimo ogromnych zasobów aż 1/4 mieszkańców tego regionu ma problem z dostępem do wody pitnej. Według najnowszych informacji coroczna inwestycja w poprawę infrastruktury wodnej i sanitarnej do 2030 roku w wysokości 0,3% PKB krajów Ameryki Łacińskiej wystarczyłaby do skutecznego wyeliminowania problemu z zaopatrzeniem i higieną wody pitnej. Wskutek jakość życia mieszkańców uległaby poprawie również pod względem ekonomicznym.

Pozostaje więc mieć nadzieje, że instytucje państw Ameryki Łacińskiej dostrzegą potencjał drzemiący w skarbie, jaki został im podarowany przez naturę i zjednoczą siły, aby mądrze wykorzystać swoje „współczesne złoto”.

Sophia Renteria

Źródła:

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/america/1458326412_391391.html

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/125/100/zasoby_wody_na_swiecie

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_use

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1597777,Swiatowy-Dzien-Wody-Polak-ma-do-dyspozycji-tyle-wody-pitnej-co%E2%80%A6-Egipcjanin-Warto-jej-nie-marnowac