Kraje Iberoameryki w Ogólnoświatowym Rankingu Bezkarności 2017

Ameryka Łacińska i Karaiby zostały sklasyfikowane jako region z najwyższym wskaźnikiem bezkarności na świecie.

Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) z meksykańskiego stanu Puebla opublikował „Ogólnoświatowy Indeks Bezkarności 2017” w którym wskazuje się, że spośród 13 krajów najgorzej ocenionych pod względem transparentności i sprawiedliwości, aż 9 znajduje się w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Pomimo tego czołówka rankingu nie należy do regionu, a do Filipin, Indii i Kamerunu. Badanie to stanowi wynik obserwacji, które zainicjowane zostały dwa lata temu.

Spośród krajów latynoamerykańskich i karaibskich zdecydowanie najgorzej sytuacja prezentuje się w Meksyku. W ogólnej skali zajął on niechlubnie wysokie, czwarte miejsce. Nie można jednak pominąć faktu, że jest to i tak lepszy wynik niż ten z 2015 roku, kiedy to kraj zajął w rankingu drugie miejsce spośród 59 państw należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ogólnej punktacji zdobył 69,21 punktów, co pozwoliło temu krajowi uplasować się nieznacznie za Kamerunem (69,39). Z wynikiem 69,21 dogania go Peru, za nim zaś Wenezuela (67,24) oraz Brazylia (66,72).Ostatnie trzy miejsca w „Top 10” przypadły Kolumbii, Nikaragui i Federacji Rosyjskiej.

(Wykres przedstawiający wyniki badań w roku 2015. Źródło: www.animalpolitico.com)

Badacze z meksykańskiego uniwersytetu podkreślają, że najwyższe wskaźniki bezkarności mają swoje źródła przede wszystkim w problemach gospodarczych, społecznych i niewydolnej władzy sądowniczej, które utrudniają rozwój gospodarczy, napływ inwestycji zagranicznych i są przyczyną zwiększjącej się liczy wypadków związanych z łamaniem praw człowieka.

Przypadek Meksyku jest ciekawy nie tylko pod względem zajmowanego niechlubnie wysokiego miejsca w rankingu. Pomimo tego że na każde 100 tysięcy mieszkańców przypada 359 policjantów (i liczba ta wciąż wzrasta), poziom bezkarności oraz sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu mają przyczynę w fali przemocy, która przechodzi przez niemal cały kraj. Niezwykła intensywność tejże fali powoduje, że naród sam jednoczy się, aby wymierzać sprawiedliwość. Zainteresowanie budzi też przypadek Wenezueli, która – wraz z Brazylią, Peru, Ekwadorem, Grenadą, Gwatemalą i Republiką Dominikańską – dołączyła do tej listy po raz pierwszy, od razu z alarmująco wysokim wynikiem. Eksperci podkreślają, że dane dotyczące Wenezueli mogą być zniekształcone i stronnicze.

Jednakże, to właśnie pojawienie się dopiero po raz pierwszy w tym rankingu krajów, takich jak Brazylia, może zastanawiać. Rektor UDLAP (a za czasów prezydentury Vicente Foxa sekretarz ds. gospodarki i sekretarz ds. stosunków międzynarodowych) Luis Ernesto Derbez podkreślił, że opracowany indeks nie mierzy poziomu brutalności, lecz „zbiór parametrów które doprowadzają do brutalności i korupcji”, tj. niewydolność systemu sprawiedliwości i poziomu bezpieczeństwa czy brak poszanowania dla praw człowieka. Zaznacza również, że nie wyróżnia się ponad inne żadnych wskaźników częściowych, nie przeprowadzono także żadnych dodatkowych ulepszeń poprzedniej analizy. Autorzy raportu postanowili skupić się na czymś, co sami nazwali „łańcuchem bezkarności”. Postanowili ukazać go jako proces zaczynający się od zgłoszenia przestępstwa, po którym – w idealnym wypadku – powinno następować dochodzenie wykwalifikowanych instytucji i kończyć się wymierzeniem sprawiedliwości, zarówno przestępcy, jak i ofierze.

Z drugiej strony Barbados i Kostaryka mogą pochwalić się zyskaniem najmniejszej liczby punktów spośród krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w dużej mierze dzięki ich dobrze zorganizowanym i wydajnym systemom sądownictwa. Jednym z kluczowych wskaźników odzwierciedlających ten fakt jest relatywnie niski procent osadzonych w barbadoskich aresztach śledczych (dla porównania – 43% ze wszystkich meksykańskich więźniów przebywa właśnie w aresztach śledczych).

Ogólnoświatowy Indeks Bezkarności zapewnia wieloaspektowe spojrzenie na czynniki przyczyniające się do nieukaranych zbrodni. Badanie bazuje na danych statystycznych zebranych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, niezbędnych do opracowania części analizy przygotowanej przez Centrum Studiów nad Bezkarnością i Sprawiedliwością (Universidad de las Américas Puebla).

Autorka: Adrianna Wysocka

Źródła:
1.https://iberoeconomia.es/internacional/cuales-los-paises-america-latina-mas-impunidad/
2.http://www.insightcrime.org/news-briefs/latin-america-scores-poorly-in-new-global-impunity-index
3.http://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/28/mexico-el-pais-de-america-latina-con-mayor-impunidad/