Które społeczeństwa Iberoameryki są najbogatsze?

PKB/os. w 2012 roku
PKB/os. w 2012 roku

Nie ma metody, dzięki której można idealnie porównać ze sobą bogactwo społeczeństw żyjących w różnych krajach świata. W państwach bogatych, wytwarzających większe wartości Produktu Krajowego Brutto przeliczonego na jednego mieszkańca (PKB/os.), zwykle ceny towarów i usług również są droższe, przez co porównanie społeczeństw z różnych krajów na podstawie nominalnej wartości PKB/os. może zniekształcać obraz sytuacji ekonomicznej. Dlatego też, aby dowiedzieć się, które społeczeństwa Iberoameryki są najbogatsze, przeanalizowany powinien zostać ich PKB/os. według parytetu siły nabywczej walut. Mimo pewnych wad, parytet siły nabywczej pozwoli na porównanie ze sobą różnych państw, w których istnieją odmienne poziomy cen poszczególnych towarów i usług.

Jeszcze w latach 80. i na początku ostatniej dekady XX wieku, najwyższy PKB na jednego mieszkańca notowano w Wenezueli, która przez wiele lat była najbogatszym krajem Iberoameryki. Sytuacja zmieniła się w 1993 roku, gdy w skutek kryzysu bankowego, gospodarka Wenezueli przestała się rozwijać. To wtedy właśnie do ścisłej czołówki rywalizującej o fotel lidera dołączyły Meksyk i Argentyna, a w 1995 roku także Chile. Sytuacja, gdy kilka iberoamerykańskich państw o bardzo podobnym PKB/os. dominowało w regionie, trwała bardzo krótko. Już w 1998 roku, w konsekwencji kryzysu walutowego, z czołówki wypadły Argentyna oraz wciąż borykająca się z problemami gospodarczymi Wenezuela. Pierwsze lata XXI wieku to okres dominacji Meksyku i Chile, jednak od 2005 roku, dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi gospodarczemu, Chile samotnie przejęło prowadzenie i do dnia dzisiejszego zajmuje pierwsze miejsce w iberoamerykańskim rankingu państw o największej sile nabywczej przeliczonej na jednego mieszkańca. Od 2005 roku Bank Światowy przestał publikować dane dla Argentyny i nie można porównywać najnowszych wyników tego państwa z innymi w regionie.

Porównanie rozwoju gospodarczego państw, które w historii osiągały najwyższe PKB/os. w Iberoameryce
Porównanie rozwoju gospodarczego państw, które w historii osiągały najwyższe PKB/os. w Iberoameryce

Według danych z 2012 roku, najbiedniejszymi społeczeństwami w regionie Iberoameryki są Nikaraguańczycy, Honduranie i Gwatemalczycy (sytuacja ta nie zmieniła się od ponad 30 lat). Bardzo niskie wartości PKB/os. notuje się także w Boliwii, Paragwaju i Salwadorze.

PKB/os. w państwach Iberoameryki i w Polsce w 2012 roku
PKB/os. w państwach Iberoameryki i w Polsce w 2012 roku

Mimo że spośród sześciu krajów o najniższym PKB/os. aż cztery leżą w Ameryce Środkowej, to również w tym regionie znajduje się czarny koń ostatniej dekady – Panama. W ciągu 12 lat, w dużej mierze dzięki rozwojowi usług przy obsłudze Kanału Panamskiego, przeskoczyła z 8. na 4. pozycję pod względem wartości PKB/os. (wyprzedzając Brazylię, Kostarykę, Wenezuelę i Urugwaj).

Wojciech Nieścior

Źródła:

Bank Światowy

http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=44&pageId=608

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *