Włoski kredyt dla Boliwii

Minister spraw zagranicznych Boliwii, David Choquehuanca, oraz włoski ambasador w tym kraju, Placido Vigo, podpisali umowę mającą na celu wsparcie boliwijskiego Narodowego Instytutu Innowacji Rolnictwa, Hodowli i Leśnictwa. 

Umowa ta przewiduje między innymi przyznanie kredytu w wysokości 3 milionów euro przeznaczonego na rozwój takich sektorów boliwijskiej gospodarki jak rolnictwo i leśnictwo. Wsparcie finansowe ma pomóc w walce z biedą, wpłynąć na zwiększenie produkcji żywności oraz przyczynić się do realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju, takich jak rozwój terenów wiejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego kraju. Za rozdysponowanie pozyskanych środków odpowiedzialny jest Instytut Innowacji Rolnictwa, Hodowli i Leśnictwa (INIAF) będący jednym z departamentów Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Choquehuanca widzi ogromną szansę na poprawę sytuacji w kraju w dobie zagrożenia światowym kryzysem żywnościowym. Według niego, żywność pochodzenia boliwijskiego nie tylko zapewni niezależność mieszkańcom Boliwii, ale będzie też bezkonkurencyjna na rynku globalnym. Import ekologicznych i zdrowych produktów ma stać się kołem napędowym gospodarki.

Vigo zaznaczył, że owocna współpraca włosko-boliwijska trwa już od lat 70. i zapowiedział kolejne umowy, mające na celu polepszenie sytuacji gospodarczej oraz poprawienie jakości życia w Boliwii. W fazie rozwoju jest aktualnie co najmniej 27 projektów o łącznej wartości przekraczającej 106 milionów dolarów.

Źródła:

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3320891&Itemid=1

http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/132630/italia-y-bolivia-firman-convenio-para-fortalecer-instituto-de-innovacion-agropecuaria.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *