Portoryko: Rząd podejmuje walkę z przemocą wobec kobiet

Gubernator Portoryko, Alejandro García Padilla, we wtorek 25 listopada br. podpisał dekret wykonawczy tworzący Międzysektorowy Komitet na Rzecz Zapobiegania i Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć (Comité Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia de Género).

W skład Komitetu wejdą przedstawiciele rządu, instytucji publicznych, policji i organizacji pozarządowych, a na jego czele stanie doradca gubernatora odpowiedzialny za sprawy socjalne. Do najważniejszych zadań nowo powstałej agencji będzie należeć m.in. ewaluacja istniejącego ustawodawstwa dotyczącego równości płci oraz stworzenie krajowego planu działania na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Tego samego dnia gubernator wygłosił także orędzie wyemitowane w publicznej telewizji Puerto Rico TV, które poświęcił innym rządowym inicjatywom na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet i równości płci. Oba wydarzenia stanowiły element uczczenia obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Źródła:

http://www.elnuevodia.com/crearancomiteparalucharcontralaviolenciadegenero-1898867.html

http://noticel.com/noticia/169148/agp-crea-comite-multisectorial-contra-violencia-de-genero.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *