G77 będzie walczyć z ubóstwem

W dniach 14 i 15 czerwca br. w boliwijskim Santa Cruz de la Sierra odbył się szczyt z okazji 50-lecia istnienia G77. Podpisana na zakończenie deklaracja stawia jako priorytet kontynuację walki z ubóstwem oraz jej całkowite wyeliminowanie do roku 2030.

Powołana do życia podczas pierwszej Konferencji ONZ do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w 1964 roku G77 obecnie zrzesza 133 kraje rozwijające się, leżące w większości na półkuli południowej. Pierwotnym założeniem grupy było zwrócenie uwagi na pogłębiającą się przepaść pomiędzy tak zwanymi krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz stworzenie sieci współpracy multilateralnej, która mogłaby stać się przeciwwagą dla dominującej północy. Jednak przez 50 lat działalności nie udało się przekształcić G77 w mówiącą jednym głosem platformę, reprezentującą alternatywny model rozwoju. Szczyt w Santa Cruz jest szansą na podjęcie decyzji o przyszłości grupy.

Evo Morales, prezydent pro tempore szczytu w Santa Cruz, wskazał eliminację ubóstwa jako główny cel działalności G77 po roku 2015, którego osiągnięcie umożliwiłoby utworzenie nowego porządku światowego. W podpisanej w niedzielę Deklaracji ustanawia się zasady jedności, komplementarności i solidarności oraz zawiera plan współpracy krajów członkowskich w celu ich realizacji. Dokument ponownie zwraca uwagę na problem nierówności między południem i północą oraz potępia politykę krajów rozwiniętych związaną z niezrównoważonym mechanizmem produkcji i konsumpcji. Jako krzywdzące dla państw rozwijających się podane są również unilateralne traktaty o terroryzmie, przemycie narkotyków i osób oraz tzw. czarne listy, wystosowywane przez kraje rozwinięte.

Ponadto tematami poruszanymi podczas obrad były zmiany klimatyczne, solidarność wobec sporu terytorialnego na Malwinach (Falklandach), blokada ekonomiczna USA wobec Kuby oraz przemoc wobec Palestyny. Podpisane zostały również dwie rezolucje – jedna w sprawie struktury Instytutu Dekolonizacji mającego wspomagać integralny rozwój półkuli południowej, druga wpierająca Wenezuelę w przeciwdziałaniu ciągłym atakom ze strony rządu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Do tej pory, zarówno waga ekonomiczna, jak i polityczna południa i reprezentującego go G77 była znikoma względem północy i G7. Jednak boliwijski analityk ekonomiczny Hugo Siles Núñez del Prado przewiduje, że w ciągu następnych 15 lat udział bloku G77 w gospodarce światowej przewyższy 60%, co może doprowadzić do zwiększenia jego znaczenia politycznego. Aczkolwiek wystarczy spojrzeć na Radę Bezpieczeństwa ONZ, by stwierdzić, że nie zawsze siła ekonomiczna idzie w parze z polityczną.

Źródła:

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140612_internacional_g77_bolivia_vs.shtml

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/06/140615_ultnot_bolivia_g77_final_cch.shtml

http://www.radiomundial.com.ve/article/aprobada-declaraci%C3%B3n-de-santa-cruz-en-cumbre-g77china

http://www.g77bolivia.com/es/declaracion-de-santa-cruz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *