COP20: Przedstawiciele społeczności indiańskich wnioskują o środki na ochronę zasobów naturalnych

1 grudnia br. rozpoczęła się dwudziesta konferencja stron konwencji klimatycznej ONZ w Limie. Do Stolicy Peru zjechali przedstawiciele różnych podmiotów ze 195 państw, którzy obradują w celu osiągnięcia konsensusu dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu […]

Spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ameryce Łacińskiej w I poł. 2014 r.

Według danych opublikowanych przez CEPAL, w ciągu pierwszej połowy 2014 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 13 państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów zmniejszył się o 23%, osiągając wartość 81 047 milionów dolarów.