Ameryka Łacińska a zmiany klimatyczne – COP20 w Limie

Huracan-mitch
Foto: lafraguacr.org

1 grudnia br. rozpoczyna się Konferencja Stron konwencji klimatycznej ONZ w Limie. Na kolejne 2 tygodnie stolica Peru stanie się centrum najważniejszych negocjacji dotyczących zmian klimatu. Spotkanie jest ostatnim przystankiem przed konferencją w Paryżu, gdzie uzgodnione zostanie globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu.

Według wielu raportów Ameryka Łacińska jest regionem wysoce narażonym na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Według Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) w Ameryce Łacińskiej i Karaibach w nadchodzących latach spodziewać się można coraz większej ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak huragany, burze, susze, upały czy tornada. Według prognoz, występowanie zjawisk będzie zależne od typu klimatu występującego na danym terenie. W regionach cechujących się typami klimatów suchych można spodziewać nasilenia zjawisk takich jak susze, w regionach o typach klimatów wilgotnych prawdopodobnie notować się będzie liczniejsze niż do tej pory powodzie.

Niższe sumy opadów w połączeniu z wyższą temperaturą i silną antropopresją spowodować mogą nieodwracalne szkody, jak na przykład niszczenie lasów. Zdaniem Caroliny Zambrano z Fundacji Avina, skupiającej latynoamerykańskich ekspertów, którzy uczestniczyć będą w spotkaniach COP20, jeśli dotychczasowa tendencja będzie postępować, może doprowadzić do zniszczenia dużej części lasów w regionie Amazonii.

Według danych niemieckiej organizacji Germanwatch, do regionów najbardziej dotkniętych procesem wylesiania należy Ameryka Środkowa, zwłaszcza Honduras, Nikaragua, Haiti i Republika Dominikany, w których deforestacja nastąpiła wskutek silnej antropopresji. Proces intensywnego wylesiania notuje się także w Brazylii, na terenie której deforestacja wciąż postępuje w bardzo szybkim tempie. Niemniej jednak, kraj ten poczynił ogromne postępy w dziedzinie technologii, ochrony środowiska, oraz prowadzi nieustanny monitoring zmian zasięgu lasów.

Pomimo licznych problemów, w Ameryce Łacińskiej zauważa się także pozytywne przykłady z zakresu walki ze zmianami klimatu i ochrony środowiska naturalnego. Według Christiana Hübnera z Regionalnego Programu Bezpieczeństwa Energetycznego i Zmian Klimatu Fundacji Konrada Adenauera, pozytywnym przykładem może być Kostaryka, która dokonała ogromnego postępu w zakresie polityki społeczno-gospodarcznej, zachowując przy tym respekt dla środowiska naturalnego.

Krajem pozytywnie wyróżniającym się jest także Ekwador, którego władze za priorytet obrały sobie zmianę struktury energetycznej kraju. Zgodnie z planem, jeszcze przed zakończeniem obecnej dekady, ponad 90% energii pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii.

Warto zwrócić też uwagę na modernizację przemysłu energetycznego w Chile, gdzie w życie wprowadza się nowe projekty z zakresu energii niekonwencjonalnej, jak na przykład budowa licznych elektrowni słonecznych i wiatrowych.

Do walki z globalnym ociepleniem i degradacją środowiska włącza się także gospodarz COP20. Władze Peru kończą właśnie podpisywanie umowy z Norwegią, dzięki której w życie wdrożony zostanie bilateralny program ochrony środowiska i odnowy lasów, warty 300 mln dolarów.

Konferencja Klimatyczna ONZ w Limie jest okazją dla Ameryki Łacińskiej, aby poczynić kolejne kroki w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Walka z negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia jest tym trudniejsza, iż odnosi się ona nie tylko do samych kwestii środowiskowych, ale także do spraw społecznych, kwestii nierówności, a ponadto wymaga reform związanych z konsumpcją czy modernizacją przemysłu.

Źródło: http://www.dw.de/américa-latina-urgencias-ante-el-cambio-climático/a-18102823

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *