COP20: Przedstawiciele społeczności indiańskich wnioskują o środki na ochronę zasobów naturalnych

1 grudnia br. rozpoczęła się dwudziesta konferencja stron konwencji klimatycznej ONZ w Limie. Do Stolicy Peru zjechali przedstawiciele różnych podmiotów ze 195 państw, którzy obradują w celu osiągnięcia konsensusu dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu […]