ONZ bada przypadki łamania praw człowieka w Wenezueli

Choć największa fala protestów antyrządowych w Wenezueli zakończyła się już kilka miesięcy temu, niektórzy z zatrzymanych opozycjonistów wciąż przebywają w areszcie. Co więcej, według danych zgromadzonych przez Komitet ONZ Przeciwko Torturom, podczas aresztowania i przesłuchiwania […]