Zwycięstwo Berty Cáceres: zawieszono projekt Agua Zarca

Holenderski Bank Rozwoju i Fiński Fundusz Współpracy Przemysłowej wycofali się z projektu, którego pomysłodawcą jest honduraska firma Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).

Projekt od początku spotkał się z opozycją ze strony rdzennej ludności Lenków, ze względu na jego koszt społeczny i negatywny wpływ na środowisko. Realizacja inwestycji wiązałaby się z ograniczeniem dostępu do wody dla lokalnej społeczności, degradacją środowiska ze względu na deforestację i zanieczyszczenia, a także ograniczeniem bioróżnorodności, tak ważnej dla Indian. Samo zawłaszczenie wody miałoby poważne konsekwencje dla ludności: oznaczałoby pozbawienie ich możliwości kontynuowania aktywności rolniczych, od których w pełni zależą. Ograniczenie dostępu do zasobów naturalnych, brak bezpieczeństwa żywnościowego oraz degradacja lokalnej ekonomii doprowadziłyby do przymusowych migracji, które często są powodem tworzenia się dzielnic biedy wielkich miast Ameryki Łacińskiej.

Opozycja ze strony Indian spotkała się z brutalną odpowiedzią inwestorów. Odnotowano przypadki ataków fizycznych, prześladowań, gróźb oraz zabójstw. Sprawa Agua Zarca została nagłośniona dzięki Bercie Cáceres, jednakże dopiero śmierć aktywistki doprowadziła do globalnych protestów przeciwko projektowi.

Pomimo że DESA od początku zaprzeczała jakimkolwiek powiązaniom z zabójstwem Berty Cáceres, aresztowano już kilka osób ze spółki, w tym dyrektora naczelnego, Roberta Davida Castillo Mejíę. Pozostali zatrzymani w sprawie to wojskowi , którzy współpracowali z DESA, oraz sami zabójcy.

W oświadczeniu z zeszłego tygodnia spółka oznajmiła, że ”zawieszenie projektu przyczyni się do ograniczenia konfliktów na terytorium, na którym miał zostać zrealizowany”.

Źródło:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/13/gano-berta-cierran-proyecto-hidroelectrico-agua-zarca/

https://www.nytimes.com/es/2018/03/05/honduras-berta-caceres-roberto-david-castillo/

Źródła zdjęć: flickr.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *