Indianie stawiają na zrównoważony rozwój

Społeczności indiańskie w Ameryce Południowej swój rozwój chcą związać z czystą energią.

Zaczęło się w ubiegłej dekadzie. We wiosce Sharamentsa zainstalowano pierwsze panele słoneczne. Obecnie działa tam 40 paneli, ufundowanych przez osoby prywatne oraz organizacje pozarządowe. Elektryczność używana jest do oświetlania domów, a także zasila pompę, dzięki której społeczność ma dostęp do wody.

Jedną z inwestycji jest Kara Solar, projekt łodzi kanoa napędzanych motorami elektrycznymi korzystającymi z paneli słonecznych umieszczonych na dachu. Pierwsza łódź, mieszcząca 20 osób, została wprowadzona w 2017; w lipcu bieżącego roku zaczęto korzystać z drugiej łodzi. Obecnie ten system transportu łączy dziewięć społeczności na długości 67 km rzek Pastaza i Capahuari. Terytorium to zamieszkane jest przez 21 000 osób.

W Yocalla, w boliwijskim departamencie Potosí, 755 rodzin mieszka na terenach wiejskich z ograniczonym dostępem do elektryczności. ”Publiczny system energetyczny nadal nie dociera do tego terytorium” – opowiada Yara Montenegro, konsultantka projektu, przy którym lokalny rząd współpracuje z NGO Luces Nuevas. Od marca, kiedy projekt został wprowadzony w życie, 30 rodzin z biedniejszych terenów otrzymało panele słoneczne. Koszt każdego z paneli, 400 USD, jest w połowie ponoszony przez same rodziny.

Victora Tauli Corpuz na spotkaniu w San Francisco

Projekty takie jak te zostały przedstawione na Światowym Szczycie Akcji Klimatycznej, który odbył się w dniach 13-14 września w San Francisco. Rozwój czystych źródeł energii wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju, w osiągnięciu których chcą brać aktywny udział społeczności tubylcze całego świata. Ich inicjatywa walczy o wkluczenie ich do międzynarodowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W San Francisco Victoria Tauli-Corpuz, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. Społeczności Tubylczych podkreśliła, że ”społeczności te muszą stać w centrum decydowania i planowania projektów, które zwalczają biedę, gdyż zapewniają dostęp do elektryczności, nie zależą od sieci energetycznych, wzmacniają ochronę terytorium oraz przynoszą zyski lokalnej ludności”.

Źródło: http://www.ipsnoticias.net/2018/09/pueblos-indigenas-conectan-desarrollo-las-energias-limpias/

Źródło zdjęć: flickr.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *