94,5% energii elektrycznej Urugwaju pochodzi z odnawialnych źródeł

W niespełna 10 lat Urugwaj zwiększył udział energii odnawialnych w krajowej energii elektrycznej do 94,5%. Względna cena prądu zmalała, a przerwy w jego dostawie zdarzają się rzadziej.

Biorąc pod uwagę również paliwo wykorzystywane do transportu, energia z odnawialnych źródeł stanowi 55% całego miksu energetycznego kraju. A wszystko to bez rządowych subsydiów – informuje Ramón Méndez, odpowiedzialny za urugwajską politykę klimatyczną.

W tym tygodniu Méndez może zaprezentować na szczycie klimatycznym w Paryżu jeden z najbardziej ambitnych krajowych celów na świecie – redukcję emisji dwutlenku węgla o 88% do 2017 roku w porównaniu ze średnią dla lat 2009-13. Sukcesy Urugwaju zostały dostrzeżone między innymi przez Bank Światowy i CEPAL, a WWF umieściła go w zeszłym roku wśród „Liderów Zielonych Energii” („Green Energy Leaders”).

“Nauczyliśmy się, że odnawialne źródła energii to dobry biznes. Koszty ich budowy i utrzymania się niskie, więc wystarczy zapewnić inwestorom bezpieczne środowisko” – twierdzi Méndez. Rzeczywiście, wartość inwestycji w odnawialne źródła energii była w ciągu ostatnich 5 lat pięciokrotnie wyższa niż przeciętna w Ameryce Łacińskiej. Wyniosła 7 miliardów dolarów, czyli 15% rocznego PKB Urugwaju. zagraniczne przedsiębiorstwa wręcz konkurują o możliwość zainwestowania w farmy wiatrowe, co doprowadziło do obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej o 30% w ciągu ostatnich trzech lat.

Ryzyko wstrzymania dostaw prądu spadło o 70% dzięki zróżnicowaniu źródeł energii między elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne oraz biomasę. Jeszcze 15 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej – ropa odpowiadała za 27% całego importu Urugwaju. Otwierano też nowy rurociąg z Argentyny. Dziś to Urugwaj eksportuje do Argentyny 1/3 wytwarzanej w kraju energii.

Kluczem do sukcesu były: wiarygodność (stabilna demokracja i spłacanie długów), warunki naturalne (wiatr, słońce i biomasa z rolnictwa) i silne firmy państwowe, będące atrakcyjnym partnerem dla firm prywatnych. Zdaniem Méndeza, nie byłby on jednak możliwy bez wyznaczenia długoterminowego planu, który uzyskał poparcie ponad podziałami.

Źródło: http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/uruguay-makes-dramatic-shift-to-nearly-95-clean-energy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *