Ranking wolności gospodarczej 2014: jak wypadły kraje Iberoameryki?

14 stycznia Heritage Foundation i Wall Street Journal ogłosiły tegoroczny “Index of Economic Freedom”. W regionie Iberoameryki najwyższą wartość indeksu osiągnęły Chile, Kolumbia i Urugwaj.

Indeks wolności gospodarczej w państwach Iberoameryki. Raport 2014
Indeks wolności gospodarczej w państwach Iberoameryki. Raport 2014

Indeks Wolności Gospodarczej uwzględnia 50 zmiennych, podzielonych na 10 kategorii: polityka handlowa, obciążenia podatkowe, interwencja rządu w gospodarce, polityka monetarna, przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne, bankowość i finanse, płace i ceny, prawa własności, regulacje prawne i aktywność nieformalnego rynku. Ostatecznie każde państwo otrzymuje punkty w skali od 0 do 100 punktów. Im więcej punktów zdobędzie dany kraj, tym większa wolność gospodarcza w nim panuje.

Najwyższy wynik spośród państw Iberoameryki uzyskało Chile (7. miejsce na świecie). W porównaniu z zeszłym rokiem, kraj ten zanotował spadek pod względem stopnia wolności pracy, gospodarczej i fiskalnej, ale należy także podkreślić wyraźną poprawę w sferze wolności inwestycyjnej, co spowodowało, że indeks Chile jest tylko nieznacznie niższy niż w roku ubiegłym. Autorzy raportu zwracają uwagę na wysoki poziom wydajności chilijskiej gospodarki, a także na otwartość tego rynku. W raporcie Chile określane jest jako „lider w dziedzinie wolności gospodarczej” w Ameryce Łacińskiej. Doceniono także aktywny udział rządu w ramach negocjacji Partnerstwa Trans-Pacyficznego.

W zestawieniu wysoki wynik osiągnęła także Kolumbia (34. miejsce na świecie). W raporcie podkreślono liberalizację handlu i inwestycji w tym kraju. Autorzy raportu zauważają jednak, że rząd Kolumbii powinien położyć większy nacisk na poprawę konkurencyjności sektora finansowego. Skrytykowano także nieskuteczność kolumbijskiego systemu sądownictwa, który narażony jest na naciski polityczne i powszechną korupcję. 

Dobry wynik osiągnął także Urugwaj (38. miejsce), który wysoką wartość indeksu zawdzięcza liberalnej polityce w sferze międzynarodowego handlu i inwestycji. Warto podkreślić, że Urugwaj i Chile uzyskały również pozytywny wynik w kategorii wolności od korupcji. Są to jedyne kraje regionu, których wskaźnik korupcji nie wypadł źle lub bardzo źle.

Najniższe wartości indeksu w regionie Iberoameryki otrzymały Argentyna (166. miejsce), Wenezuela (175. miejsce) i Kuba (177. miejsce).

corrupcion1
Indeks wolności gospodarczej w państwach Iberoameryki i w Polsce. Raport 2014

Źródło: http://www.heritage.org/index/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *