Uniwersytet w Chile kształci tłumaczy języka Mapuczy

Na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaíso studenci wkrótce będą mogli rozpocząć naukę na kierunku Tłumaczeń z Języka Hiszpańskiego na Mapudungun.

Chociaż nawet co 10. mieszkaniec Chile deklaruje swoją przynależność do wspólnoty Mapuczy, to szacuje się, że tylko niewielki odsetek z tej grupy potrafi mówić językiem mapudungun, a jeszcze mniejsza liczba użytkowników potrafi posługiwać się tym językiem w piśmie.

Drugie życie językowi postanowili podarować profesorowie z Uniwersytetu Playa Ancha. To oni we współpracy z Narodową Radą Rozwoju Ludności Rdzennej (Conadi), Radą Loncos z Pikun Mapu (współcześni “wodzowie” ludności tubylczej), wspólnotami Mapuczy z Valparaíso oraz badaczami z Centrum Języków Przekazywanych Ustnie i Centrum Badań Dialektologicznych pragną wykształcić kadrę profesjonalnych tłumaczy. Studia na kierunku Tłumaczeń z Jęz. Hiszpańskiego na Mapudungun będą trwały 2,5 roku i będą przeznaczone dla osób pochodzących ze wspólnoty Mapuczy. Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Technologicznym Uniwersytetu, a studenci będą mogli się ubiegać o zwolnienie z opłat za naukę. Zajęcie będą prowadzone przez wykładowców wywodzących się również ze społeczności rdzennej, którzy poza językiem będą prezentowali studentom kulturę i sposób postrzegania świata przez Mapuczy. Będzie on też wspierany przez tradycyjnego wykładowcę uniwersyteckiego. Po ukończeniu studium, absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich i doktoranckich na kierunku Lingwistyki. Obecnie program został przesłany do Narodowej Rady Rozwoju Ludności Rdzennej i dyrekcji uczelni, gdzie czeka na ocenę i akceptację, zanim będzie mógł zostać wprowadzony w życie.

Zgodnie z Prawem Ludności Rdzennej, w instytucjach publicznych, urzędach miast, ministerstwach, itd. zawsze powinien znajdować się tłumacz języka zamieszkującej tam etni. Dr Daniel Lagos, badacz języków ludności tubylczej w Chile, zwrócił uwagę na braki w kadrach i konieczność kształcenia młodzieży w tym kierunku. Nawet jeśli ktoś potrafi pisać w mapudungun, to często brakuje mu słownictwa oficjalnego, gdyż w takich sytuacjach zazwyczaj używa się języka hiszpańskiego. Potrzebni są także ludzie wykształceni o konkretnych specjalizacjach niezbędni do standaryzacji języka technicznego. Takie studium pozwoli także upowszechniać pisemną wersję języka mapudungun. Pomysłodawcy liczą, że uda im się również ustalić w końcu rzeczywistą liczbę osób mówiących tym językiem. Obecnie szacuje się ją na ok. 300 tys.

Źródło: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/15/871093/UPLA-dictara-la-primera-carrera-en-el-pais-de-traduccion-espanolmapudungun.html#_=_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *