Tegoroczne ekologiczne Noble wręczone!

W poniedziałek 29 kwietnia zostały wręczone Nagrody Goldmanów czyli najważniejsza światowa nagroda przyznawana w dziedzinie ochrony środowiska. Jest ona nazywana ekologicznym Noblem. Ufundowana przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku nagroda jest przyznawana co roku 6 ekologom pochodzącym z 6 kontynentów za ich wkład na rzecz ochrony środowiska. Na tegorocznej gali rozdania Nagrody Goldmanów w San Francisco zabrakło jednego z nagrodzonych, reprezentującego region Ameryki Środkowej i Południowej, przywódcy Mapuczów Alberto Curamil. W jego imieniu nagrodę odebrali jego osiemnastoletnia córka Belén Curamil oraz członek Mapuczańskiego Sojuszu Terytorialnego (Alianza Territorial Mapuche) Miguel Melín, ponieważ Alberto Curamil znajduje się od dziewięciu miesięcy w tymczasowym areszcie za domniemany udział w akcji przestępczej. Komitet przyznający ekologicznego Nobla jest przekonany, że oskarżenie jest fałszywe i ma podłoże polityczne.

Alberto Curamil rozpoczął swoją „ekologiczną walkę” w 2013 roku, kiedy to do wiadomości publicznej dotarły informacje o planach realizacji dwóch wielkich projektów hydroelektrycznych w Araukanii, regionie położonym w odległości ponad 700 km na południe od stolicy Chile, Santiago. Realizacja tych wielomilionowych inwestycji miała mieć miejsce w samym sercu terytorium Mapuczów na rzece Cautín i decyzję o planach ich budowy podjęto ani bez uprzedniej konsultacji, ani też bez późniejszej zgody zamieszkującej ten region od wieków rdzennej społeczności Chile. Projekty te oznaczały przekierowanie setek milionów litrów wody dziennie, co spowodowałoby nieodwracalne zmiany w ekosystemie i pogłębienie istniejącej już w regionie suszy.

Będąc świadomym zagrożeń, wynikających z realizacji tych dwóch projektów hydroelektrycznych (Alto Cautín i Doña Alicia), zarówno dla lokalnych społeczności, jak i środowiska naturalnego Alberto Curamil opracował szczegółowy plan działania oparty na koalicji. Wiedział, że w tej walce Dawida z Goliatem o sile argumentacji decydować będzie jedność działania. Koalicja utworzona przez Curamila zrzeszała zarówno społeczności Mapuczów,  jak i społeczność chilijską, organizacje ochrony środowiska, naukowców uniwersyteckich oraz specjalistów w tej dziedzinie. W celu zwrócenia uwagi publicznej na zaistniałą sytuację koalicja organizowała protesty uliczne, marsze i blokady dróg. Curamil zadbał także o prawne zaplecze oporu, nawiązujac współpracę z zespołem prawników, mających doświadczenie w zagadnieniach związanych z rdzennymi grupami społecznymi. Wspólnie opracowano akt oskarżenia i dowiedziono, że doszło do naruszenia prawa. Wyrokiem sądu prawo zostało jawnie naruszone ponieważ społeczności Mapuczów nie zostały ani poinformowane ani skonsultowane przez rząd przed podjęciem przez niego decyzji o planach realizacji tych projektów. Zarówno projekt budowy elektrowni wodnej Alto Cautín, jak i plany budowy zapory Doña Alicia zostały ostatecznie unieważnione na skutek jawnej opozycji społeczności lokalnych, braku zgody Mapuczów oraz wykrycia niezgodności z prawem występujących podczas ewaluacji oddziaływania zapory na środowisko naturalne.

Tymczasem w 2014 roku Curamil został zatrzymany przez policję za doprowadzenie do zamieszek w czasie organizowanych protestów. Ostatecznie to Curamil wniósł oskarżenie o pobicie w czasie zatrzymania, a policjant, który dokonał tego pobicia, został ukarany warunkowym ograniczeniem wolności, a także zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych na czas 61 dni. Obecnie, od sierpnia 2018, Curamil przebywa w areszcie tymczasowym za rzekomy udział w napadzie rabunkowym z użyciem przemocy na Kasę Kompensacji Los Héroes (Casa de Compensación) w miejscowości Galvarino w dniu 24 kwietnia 2018 roku. Rodrigo Román, adwokat przywódcy Mapuczów, zapewnia, że tego dnia Curamil przebywał w innym, odległym od miejscowości Galverino i Kasy Kompensacji, miejscu i że są na to wystarczające dowody.  Co więcej według Romána Curamil został oskarżony nie na podstawie nagrań pochodzących z monitorowanej Kasy Kompensacji, odcisków palców, zeznań świadków czy innych dowodów rzeczowych, ale na podstawie anonimowych, telefonicznych donosów złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zarówno Rodrigo Román, społeczność Araukanii, jak i członkowie Fundacji Ochrony Środowiska Goldmanów są przekonani, że oskarżenia wysunięte przeciw Alberto Curamilowi są nieprawdziwe i wynikają z pobudek politycznych.

Według Miguela Melína organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska obecne na tegorocznej gali rozdania Nagród Goldmanów w San Francisco były zaskoczone brakiem spójności w postawie rządu chilijskiego, który z jednej strony organizuje międzynarodowe konferencje na rzecz ochrony środowiska (COP25 będzie miała miejsce od 2 do 13 grudnia 2019 w Santiago, https://cop25.cl/ i mówi się już, że jest to największe wydarzenie tego kalibru organizowane przez Chile od 1962 roku tj. od Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej), a z drugiej zatrzymuje przywódców rdzennych społeczności walczących z korporacjami, które działają na niekorzyść środowiska naturalnego.

 

*Polskimi laureatkami tej nagrody są Jadwiga Łopata (współdyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi) w 2002 roku oraz Małgorzata Górska (działaczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków) w 2010 roku.

Źródła:

Alberto Curamil

https://www.24horas.cl/noticiasbbc/quien-es-alberto-curamil-el-lider-mapuche-chileno-premiado-con-el-nobel-ambiental-y-por-que-no-podra-recibirlo-3270138

https://radio.uchile.cl/2019/04/29/alberto-curamil-el-lider-mapuche-es-condecorado-con-el-premio-nobel-verde-2019/

https://www.laizquierdadiario.cl/Belen-Curamil-La-razon-del-encarcelamiento-de-mi-padre-es-la-lucha-por-la-vida

Miguel Melín: “Hubo llamadas desde la ONU que intentaron bajar la premiación a Alberto Curamil”

https://www.youtube.com/watch?v=gsYFBtCrIZ8 (wystąpienie Belén Curamil na gali rozdania nagród w San Francisco)

https://youtu.be/hRaDfAffWSI     (trzyminutowy film przedstawiający sylkwetkę Alberto Curamil)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *