Problemy gospodarcze i społeczne Meksyku według nowego raportu OECD

2 maja OECD opublikowało raport z analizą gospodarki Meksyku i rekomendacjami dla rządu. Najważniejsze kwestie to potrzeba szerokiej reformy podatkowej, dofinansowanie edukacji, zmniejszenie przestępczości i nierówności społecznych oraz walka z korupcją.

System podatkowy

Zdaniem OECD Meksyk powinien zwiększyć przychody podatkowe do budżetu. Proponowana reforma miałaby na celu między innymi eliminowanie ulg i zbyt wielu zwolnień z płacenia podatków, ponieważ te udogodnienia są nadużywane. Osoby ubogie dostawałyby zamiast ulg subsydia. OECD proponuje połączenie administracji podatkowej z bazą ubezpieczeń społecznych, aby wzmocnić nadzór nad ściągalnością podatków. Wiele firm i osób unika ich płacenia, powszechna jest praca na czarno (OECD zaleca również stworzenie zachęt do legalnego zatrudnienia). 

W 2014 roku przeprowadzono reformę w tym obszarze, lecz nadal przychód z podatków jest mniejszy od średniej w krajach Ameryki Łacińskiej i OECD. Ówczesna reforma nie pomogła zmniejszyć nierówności społecznych – OECD sugeruje między innymi zwiększyć progresję podatkową, tak by ubodzy płaciliby mniej do skarbu państwa niż bogaci.

Wsparcie socjalne i problemy społeczne

OECD zwraca uwagę na nadużywanie programów pomocy społecznej, które często się duplikują. Dodatki socjalne są pobierane nieraz podwójnie i co więcej, nie zawsze trafiają do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. 

Kolejnym istotnym problemem Meksyku jest rosnąca liczba brutalnych przestępstw i bezkarność. Niektóre regiony są bardziej dotknięte tym problemem, co dalej pogłębia różnice w jakości życia. 

Edukacja

Raport zaleca poprawę jakości nauczania dzieci z naciskiem na dofinansowanie ubogich środowisk i zapobieganie zbyt częstemu przedwczesnemu rezygnowaniu dziewcząt z nauki (poziom zatrudnienia kobiet jest jednym z najniższych w krajach OECD). Niski poziom szkolnictwa odbija się negatywnie na wzroście gospodarczym i dalszym pogłębianiu różnic społecznych.

Korupcja

Poziom korupcji w Meksyku jest wyjątkowo wysoki, a instytucje nie są dobrej jakości. OECD popiera działania antykorupcyjne na poziomie lokalnym i krajowym oraz stworzenie niezależnej agencji. Obecna sytuacja utrudnia rozwój biznesu i zniechęca inwestorów zagranicznych.

Raport zauważa, że powiększa się różnica między bardziej rozwiniętą północą i centrum kraju, a biedniejszym południem. Różnice społeczne powiększają się pomimo wysiłków i wydatków rządu. Nierówności dotyczą też gorszej sytuacji kobiet i rdzennej ludności.

Rząd podniósł minimalną pensję, co powinno zwiększyć poziom konsumpcji, z drugiej strony może jednak powiększyć szarą strefę zatrudnienia na gorszych warunkach.

OECD obniżyło prognozę wzrostu dla Meksyku, ale prezydent kraju nie przejmuje się krytyką. Wierzy, że gospodarka pod jego rządami nabierze rozpędu i uda mu się zwalczyć korupcję. 

Źródła

http://www.oecd.org/economy/mexico-economic-snapshot/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocde-ajusta-crecimiento-de-mexico-para-2019-y-2020/1300243

https://www.milenio.com/politica/amlo-responde-ocde-economia-crecera-2-2019

Źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/146269332@N03/46711734444/in/photolist-2eaKReN-SCerkL-2dEotUj-GPVxyG-QZYtVt-2dnAcP2-ebXRmZ-2bmV1RV-85cd2S-evkw8P-5AVNdy-H4uT44-c2UxHQ-c2Uy7s-GLTcot-9hkKU-81y2sr-6CoN5Y-2dnAe4B-4WQhMj-6zWPHd-4UEtaN-p5kFd6-856UqR-7xajQf-2auetDH-7x9wB9-f2FmmN-EpoZXW-f2r6Ag-UiqoXG-7x5Jqg-7x9wXf-f2r6QK-7x5HVc-7xajAS-4QPL4-KFNLS-6zWPMQ-5XfXE9-JzcJL8-iPYMD-5XfYMs-9Yfhrv-2dSbQaH-2eLkbne-27CBYYU-2ea9Ljs-2eLkeNn-nag89g

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *