Polityka społeczna Paragwaju do poprawy?

W raporcie CEPAL Paragwaj znalazł się na ostatnim miejscu wśród krajów Cono Sur jeśli chodzi o wydatki związane z polityką społeczną.

CEPAL (Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów) opublikowała w czerwcu br. nową bazę danych dotyczących wydatków socjalnych na kontynencie.

Przez wydatki na cele socjalne rozumie się środki przeznaczane na pomoc społeczną, edukację, ochronę zdrowia, politykę mieszkaniową, prace społeczne, kulturę i rekreację oraz ochronę środowiska. Analizując dane z 19 krajów regionu, z okresu pomiędzy rokiem 2000 a 2015, obliczono, że Ameryka Łacińska przeznaczała ogółem 14,46% PKB na wydatki socjalne. Wskazuje się, że w 2015 roku Paragwaj przeznaczył na ten cel 12,01% PKB, co sytuuje kraj na ostatnim miejscu w południowej części Ameryki Łacińskiej, tzw. Cono Sur (dla porównania w przypadku Chile odnotowano 16,03% PKB, Urugwaju – 14,91%, Argentyny – 14,70%, Brazylii – 12,79%, Boliwii – 12,61%).

Paragwaj przeznacza najniższy procent PKB na edukację – zaledwie 4,28% (dla przykładu Argentyna – 6,63%, Brazylia 5,55%). Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku młodzi Paragwajczycy protestowali przeciwko tak lekceważącemu podejściu rządu do kwestii edukacji i domagali się zwiększenia dofinansowania dla tego sektora do co najmniej 7% PKB.

Jeśli chodzi o sektor zdrowia publicznego, to Paragwaj z 2,67% PKB wyprzedza tylko Boliwię, która na ochronę zdrowia i związane z nią usługi przeznacza tylko 1,91% PKB (w tym samym czasie Urugwaj – 3%, Chile – 4,41%, Brazylia – 5,06%, a Argentyna 7,10%). Sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi o środki przeznaczane na pomoc społeczną – Paragwaj z 4,96% PKB znajduje się o oczko wyżej niż Boliwia (4,38%), ale niżej niż wszystkie pozostałe kraje (Chile 6,28%, Urugwaj 6,77%, Brazylia 10,26%, Argentyna 10,85% PKB).

Raport pokazuje również jak mało pieniędzy kraje Ameryki Łacińskiej przeznaczają na kulturę – większość z nich nie więcej niż 1% PKB. Tu również na szarym końcu znajduje się Paragwaj, który na ten cel zarezerwował zaledwie 0,10% PKB.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że choć dane te stawiają Paragwaj w niezbyt korzystnym świetle, to kraj stara się stopniowo zwiększać środki przeznaczane na politykę społeczną. Podkreślmy też, że powyższe porównanie obejmuje jedynie kraje Cono Sur, a więc Chile, Argentynę, Urugwaj, Brazylię oraz Boliwię. Na tle całej Ameryki Łacińskiej Paragwaj nie wypada tak słabo – przeznacza on na wydatki społeczne większy procent swojego PKB niż m.in. Wenezuela, Nikaragua, Ekwador czy Panama.

Źródła:

http://www.nodal.am/2017/06/paraguay-pais-menor-gasto-social-la-region-segun-informe-la-cepal/

http://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/grafico/america-latina-19-paises-gasto-social-sector-publico-2000-2015a-porcentajes-pib-gasto

http://www.ultimahora.com/el-paraguay-tiene-el-menor-gasto-social-la-region-segun-la-cepal-n1093053.html

http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/06/27/crece-la-inversion-publica-para-los-programas-sociales/

Źródło zdjęcia głównego: sas.gov.py

http://www.sas.gov.py/pagina/54-tekopor.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *