Peru i Kolumbia coraz bliżej zniesienia wiz do strefy Schengen

We wtorek 4 lutego przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Bogocie potwierdziło, że UE zniesie wizy wjazdowe do strefy Schengen dla obywateli Peru i Kolumbii. Mimo że dokładna data wejścia w życie tych ustaleń nie jest jeszcze znana, można uznać, że możliwość swobodnego podróżowania mieszkańców tych krajów po Europie stała się już faktem.

Ambasador Unii Europejskiej w Kolumbii, Maria Antonia van Gool, potwierdziła, że Komisja Europejska jest coraz bliżej ostatecznego zatwierdzenia decyzji o zniesieniu wiz dla Kolumbijczyków i Peruwiańczyków. W wydanym wczoraj oświadczeniu stwierdziła:

Decyzja, która dziś zapadła, stanowi dowód woli politycznej Unii do zniesienia wiz dla Kolumbijczyków oraz Peruwiańczyków i daje zielone światło do rozpoczęcia procesu legislacyjnego, który umożliwi jak najszybsze wejście w życie naszych ustaleń (…). To dowód wzajemnego zaufania i woli do współpracy. Niestety, nie możemy jeszcze podać dokładnej daty, od której będzie można swobodnie podróżować do strefy Schengen, ponieważ trzeba domknąć kwestie prawne i instytucjonalne.

Od tego momentu cały ciężar legislacyjny spoczywa na Radzie Europejskiej, która musi zatwierdzić jednomyślnie tę decyzję. Ostateczna decyzja zapadnie także po konsultacjach w Parlamencie Europejskim. Następnie konieczne będą negocjacje dwustronne pomiędzy UE oraz przedstawicielami rządów Peru i Kolumbii.

Premier Hiszpanii, Mariano Rajoy, który rozpoczął cały proces, uważa, że pierwsze wiążące decyzje mogą zapaść już pod koniec tego miesiąca.

Źródło: http://gestion.pe/economia/ue-confirma-eliminacion-visa-schengen-peru-y-colombia-2088160

0 thoughts on “Peru i Kolumbia coraz bliżej zniesienia wiz do strefy Schengen”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *