Ogród zoologiczny w Buenos Aires zamknięty po 140 latach działalności

Utworzony w 1874 roku był wizytówką miasta zwróconego ku Europie. Od tego czasu w ogóle nie zmienił się sposób ekspozycji 1 500 sztuk zwierząt zamieszkałych w Zoo w Buenos Aires.

Burmistrz Buenos Aires poinformował właśnie o cofnięciu pozwolenia dla Ogrodu Zoologicznego w Buenos Aires. Jest to  pierwszy krok poprzedzający planowane zmiany na terenie 18-hektarowej nieruchomości funkcjonującej od 142 lat w Palermo – najbardziej tradycyjnej dzielnicy stolicy Argentyny. Burmistrz Horacio Rodríguez Larreta zapowiedział utworzenie w tym miejscu  interaktywnego ekoparku. Zwierzęta zostaną przeniesione do rezerwatów przyrody i sanktuariów w całym kraju.

Zamknięcia ogrodu zoologicznego od dawna domagały się organizacje zajmujące się obroną praw zwierząt. Tym razem  ich postulaty były zbieżne z planami ratusza.

Zoo niczemu już nie służy. Jesteśmy przekonani, że przekształcenie go w ekopark jest słuszną decyzją, podejmowaną już w innych dużych miasta na świecie. W jego miejsce powstanie interaktywny kompleks promujący edukację ekologiczną – powiedział Rodríguez Larreta.

Ogród zoologiczny w Buenos Aires został założony w 1874 roku przez prezydenta Domingo Faustino Sarmiento w miejscu, które wówczas było terenami podmokłymi oddalonymi od centrum miasta. Z założenia ogród miał  być wzorowany na innych, znajdujących się w dużych miastach Europy. Dzisiaj jego budynki to zabytki, których nie można sprzedać ani zniszczyć.

Sąd  wielokrotne zwracał uwagę na zły stan zwierząt z Zoo w Buenos Aires, jednak nie przynosiło to żadnych rezultatów. Dopiero spadek dochodów sprawił, że wybieg stał się nieopłacalnym biznesem i koncesjonowana firma 6 miesięcy temu przestała uiszczać przepisowe opłaty, przyśpieszając tym samym oficjalne plany modernizacji obiektu. Komisja do spraw Przekształcenia Ogrodu Zoologicznego w Buenos Aires zaleciła przyjęcie  modelu ekoparku otwartego na społeczność. Zanim dokona się spisu zwierząt, zostanie sprawdzony ich stan zdrowia i podjęta decyzja, gdzie będą umieszczone.

Szacuje się, że około 500 zwierząt pozostanie na swoim miejscu, ponieważ ich przeniesienie stanowiłoby dla nich zagrożenie życia. Tak stanie się na przykład z orangutanem Sandrą, będącym hybrydą orangutana z Borneo i Sumatry, dlatego też nie integrującym się z innymi przedstawicielami swojego gatunku.

Budynki Zoo zostaną przekształcone w interaktywną przestrzeń edukacji ekologicznej wspieranej technologią. Utworzona zostanie także klinika dla zwierząt będących ofiarami nielegalnego handlu. Projekt parku będzie wyłoniony w międzynarodowym konkursie urbanistów i pejzażystów. Oprócz tego mieszkańcy Buenos Aires będą mogli zaprezentować swoje projekty przekształcenia przestrzeni zielonej, które oceni komisja.

Źródło:

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/23/argentina/1466689780_228888.html?id_externo_rsoc=FB_CM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *