Amerykańska Deklaracja o Prawach Ludności Rdzennej przyjęta!

Jest to pierwszy akt prawny Organizacji Państw Amerykańskich, który chroni prawa ludności rdzennej na obu kontynentach.

Pierwsze rozmowy dotyczące Deklaracji rozpoczęły się 17 lat temu. Nikt wówczas nie spodziewał się, że potrwają aż tyle czasu. Tym bardziej radość z podjęcia tego aktu prawnego jest ogromna.

Jednym z najbardziej aktywnych działaczy na rzecz przyjęcia deklaracji był Héctor Huertas, prawnik z panamskiej społeczności Guna. Podkreślił on, że deklaracja zakreśla nowy schemat w stosunkach państwo-ludność rdzenna, taki jak poszanowanie praw człowieka, a także zawiera odnośniki do ważnego dla Indian zrównoważonego rozwoju. Co najważniejsze, zawarte postanowienia nadają ludności rdzennej prawo do wyrażania własnej tożsamości, do ziemi i do złóż naturalnych, a przede wszystkim zobowiązują państwa do uzyskania uprzedniej zgody społeczności w stosunku do decyzji, która może ich dotyczyć.

W praktyce oznacza to obowiązek uzyskania zgody ludnośći rdzennej np. na wszelkie inwestycje dotyczące ich terytorium. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż obecnie przedstawiciele tych społeczności są pozbawieni głosu przy podejmowaniu decyzji o budowie tam czy eksploatacji złóż na terytoriach przez nich zamieszkiwanych.

Istotne postanowienia deklaracji to te, które uwzględniają prawo ludności rdzennej do własnej tożsamości kulturowej, do własnych systemów prawnych, jeśli nie kolidują z państwowym porządkiem prawnym, do autonomii w kwestiach wewnętrznych społeczeństwa, do ziemi i złóż znajdujących się na ich terytorium, a także do bycia podmiotami prawa pracy na takich samych zasadach, jak pozostali obywatele danego państwa.

Deklaracja ta jest szczególnie ważna dla państw, których wewnętrzne porządki prawne nie przewidują praw ludności rdzennej, np. Panamy czy Meksyku. W Kolumbii, Peru, Ekwadorze, Wenezueli czy Boliwii konstytucje przewidują podobny zakres praw dla społeczności autochtonicznych, jednakże bardzo często dochodzi do naruszeń tych praw, zwłaszcza w zakresie praw terytorialnych.

Deklaracja ta jest kolejnym aktem międzynarodowym dotyczącym praw ludności rdzennej. Pierwszą była Konwencja nr 107 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1957 roku, uchylona w 1989 Konwencją nr 169, a także Deklaracja ONZ o Prawach Ludności Rdzennej z 2007 roku. Co istotne, jednym z państw, które nie chciały przyjąć Deklaracji ONZ były Stany Zjednoczone (przyjęły ją w końcu w 2010 roku), które są także członkiem Organizacji Państw Amerykańskich. Deklaracja ONZ w podobny sposób określa prawa ludności rdzennej.

Źródło:

http://www.actualidadetnica.com/actualidad/actualidad-col-01/politica/9273-oea-aprob%C3%B3-la-declaraci%C3%B3n-americana-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *