Obrady ONZ ws. przemocy stosowanej wobec kobiet rdzennego pochodzenia

Dzisiaj (28 kwietnia) w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się dyskusja w sprawie przemocy stosowanej wobec kobiet rdzennego pochodzenia. Spotkanie zostanie poprowadzone przez Cristiane Julião, reprezentantkę brazylijskiej grupy etnicznej Pankararu.

Propozycja przeprowadzenia dyskusji pojawiła się na 61. Sesji Komisji ONZ do spraw Statusu Kobiet (CSW 61), która miała miejsce w marcu br. Pomysłodawcą był oddział ONZ w Brazylii. Koncepcja zorganizowania takiej debaty została poparta przez biuro ONZ Kobiety w regionach Ameryk i Karaibów, a także przez FIMI, międzynarodowy ruch kobiet rdzennego pochodzenia, oraz AIPP, organizację wspierającą ludność tubylczą w Azji.

Oprócz przedstawicielek rdzennej ludności z Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Azji, w debacie będą uczestniczyć:

  • Victoria Tauli-Corpuz, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw ludów tubylczych;
  • New Oo, reprezentatka organizacji wspierającej kobiety w Bangladeszu;
  • Celerina Sánchez, przedstawicielka stowarzyszenia, które wspiera kobiety rdzennego pochodzenia w Ameryce Środkowej;
  • Buba Balkisou, rzeczniczka organizacji ekologicznej, utworzonej i wspieranej przez ludy tubylcze Afryki Środkowej;
  • Rune Fjelheim, przedstawicielka Parlamentu Lapońskiego w Norwegii.

Przedmiotem rozmów będzie „Budowanie pokoju i dobrobytu poprzez wyeliminowanie agresji stosowanej wobec kobiet rdzennego pochodzenia”. Dobór tematyki obrad nie został wybrany przypadkowo. W 2016 roku Victoria Tauli-Corpuz przedstawiła Radzie Praw Człowieka ONZ raport z wizyty kontrolnej, którą odbyła w Brazylii. W dokumencie zostały zaprezentowane wyniki inspekcji, która miała na celu określenie i zbadanie zagrożeń, z którymi na co dzień zmaga się ludność rdzenna. Tauli-Corpuz podała, że stopień pogwałcenia praw tubylców jest najgorszy od 1988 r., kiedy to została podpisana Konstytucja w Brazylii.

Nadine Gasman, rzeczniczka oddziału ONZ w Brazylii, w swojej wypowiedzi na CSW 61 zaznaczyła konieczność podjęcia odpowiednich kroków, które miałyby zagwarantować ludności tubylczej przestrzeganie ich praw. Dodała też, że należy wzmóc działania, które mają na celu zapobieganie agresji stosowanej wobec rdzennych mieszkańców Brazylii.

Na tym samym zgromadzeniu Gasman odwołała się także do sytuacji kobiet ludności tubylczej, które doświadczają przemocy i nadużyć. Rzeczniczka położyła nacisk na potrzebę zapewnienia im odpowiedniego wsparcia, a także konieczność natychmiastowego podjęcia czynności, które miałyby zadać kłam bezkarności w popełnianych na tym tle przestępstwach.

Na dzisiejszych obradach zostaną wysunięte propozycje działań, które miałyby pomóc kobietom rdzennego pochodzenia w walce o ochronę i egzekwowanie praw, które im przysługują. Ostateczne wyniki debaty zostaną zaprezentowane przez Victorię Tauli-Corpuz i Lakshmi Puri, wicedyrektor ONZ Kobiety.

Warto zaznaczyć, że rozmowy będą przeprowadzane w tym samym czasie, co obrady Forum ONZ ds. Ludów Tubylczych (24 kwietnia – 5 maja), które świętuje w tym roku 10. rocznicę podpisania Deklaracji Praw Ludów Tubylczych.

 

Źródło:

Na sede da ONU, brasileira coordenará debate sobre violência contra mulheres indígenas

Wykaz skrótów organizacji wymienionych w tekście:

AIPP – ang. Asia Indigenous People Pact

AIWCAM – ang. Alliance of Indigenous Women of Central America and Mexico

BIWN – ang. Bangladesh Indigenous Women’s Network

FIMI – ang. International Indigenous Women’s Forum

REPALEAC – fr. Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale; ang. Network of Indigenous and Local Communities for the Sustainable Management of Forest Ecosystems in Central Africa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *