Obama w Meksyku na szczycie państw północnoamerykańskich

W środę 19 lutego br. przybyli do Meksyku prezydent USA Barack Obama oraz premier Kanady Stephen Harper. Spotkali się oni z prezydentem Peña Nieto w Toluce w ramach szczytu państw północnoamerykańskich, będącym okazją do podsumowania 20 lat obowiązywania Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA), który wszedł w życie 1 stycznia 1994 roku.

Głównym tematem rozmowy były kwestie handlowe i bezpieczeństwa, wzrost konkurencyjności oraz walka z praniem brudnych pieniędzy.

W ramach jednego z zawartych porozumień powstanie nowy, bardziej skuteczny system wymiany informacji między krajami. Stworzony zostanie również instrument walki z praniem brudnych pieniędzy.

Dodatkowo, jak poinformował prezydent Peña Nieto, wszystkie trzy państwa są zgodne co do potrzeby udoskonalenia systemu kontroli granicznej tak, aby wjazd do sąsiednich państw przebiegał sprawniej.

Podczas szczytu meksykański prezydent podkreślił, że konieczne jest pogłębienie współpracy w ramach NAFTA. Będący podobnego zdania Obama zdradził natomiast, że podczas rozmowy, przywódcy wspólnie zastanawiali się, jak przezwyciężyć rozbieżności interesów handlowych oraz zwiększyć efektywność kontrolowania granic.

W ramach spotkania poruszona została również kwestia ochrony gatunkowej zagrożonego wyginięciem motyla Monarca. Co roku motyle te pokonują tysiące kilometrów z Kanady do meksykańskich lasów, gdzie się rozmnażają i spędzają zimę, aby wiosną powrócić na północ. Przed dwudziestoma laty liczba odbywających taką podróż motyli wynosiła kilka miliardów. W 2013 roku było ich już tylko 31 milionów. Z tego względu podczas szczytu podjęto decyzję o utworzeniu specjalnego komitetu ochrony motyli Monarca przed wyginięciem.

Źródło:

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/02/140220_ultnot_cumbre_norteamerica_comercio_obama_pena_an.shtml

One thought on “Obama w Meksyku na szczycie państw północnoamerykańskich”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *