Kryzys praw człowieka w Meksyku

Według przedstawicieli Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka (CIDH) w Meksyku trwa obecnie poważny kryzys praw człowieka. Wnioskiem tym zwieńczono pięciodniową wizytę roboczą, jaką odbyła delegacja reprezentująca CIDH.

Wizyta ta rozpoczęła się 28 września i objęła stany Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Veracruz oraz miasto Meksyk. Podczas swej podróży delegaci z CIDH obserwowali sytuację w odwiedzanych miejscach, a także prowadzili rozmowy z ofiarami naruszeń praw człowieka oraz ich krewnymi. Przedstawiciele Komisji mieli, między innymi, okazję porozmawiać z rodzicami 43 studentów z Ayotzinapy, którzy zaginęli ponad rok temu. Spotkali się również z prawnikami, reprezentantami organizacji pozarządowych oraz władz stanowych i miejskich.

W oficjalnym komunikacie Komisja wchodząca w skład Organizacji Państw Amerykańskich poinformowała, że Meksyk stoi przed poważnym kryzysem praw człowieka, charakteryzującym się powszechną przemocą i brakiem bezpieczeństwa. Skutki owych zjawisk dotykają w sposób szczególny biedną część społeczeństwa. Ponadto, w wyniku wspomnianej sytuacji i bezkarności naruszycieli praw człowieka cierpią również migranci, osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy, uchodźcy wewnętrzni, kobiety, nieletni, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, ludność tubylcza oraz członkowie mniejszości seksualnych.

Przedstawiciele CIDH podkreślają znaczenie przemocy wymierzonej w krewnych ofiar, obrońców praw człowieka i dziennikarzy, która ma na celu „uciszenie oskarżeń, żądań prawdy i sprawiedliwości”, a także utrzymanie sytuacji, w której poważne naruszenia praw człowieka nie są karane.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję meksykańskich władz. Roberto Campa Cifrián, zajmujący się kwestią praw człowieka w ministerstwie spraw wewnętrznych, oświadczył, że raport sporządzony przez CIDH nie pokazuje całej prawdy o prawach człowieka w Meksyku i opiera się jedynie na informacjach zebranych w pięciu spośród trzydziestu jeden stanów meksykańskich (do których należy jeszcze dodać Dystrykt Federalny). Jak komentuje Campa Cifrián, w ciągu pięciu dni nie jest możliwe zaznajomienie się ze wszystkimi działaniami rządu na rzecz obrony praw człowieka.

Źródło: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/comision-interamericana-de-derechos-humanos-afirmo-que-mexico-enfrenta-un

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *