Konferencja w sprawie Kobiet w Santiago de Chile

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach widoczne są postępy zmniejszenia biedy wśród kobiet, jednak nie w kwestii ograniczania przemocy wobec nich, powiedziała w tę środę prezydent Chile, Michelle Bachelet. Otwierając 51. spotkanie zarządu Regionalnej Konferencji w sprawie Kobiet w Santiago de Chile ubolewała również nad tym, iż 35% kobiet na świecie cierpi z powodu przemocy fizycznej i seksualnej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajów obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ponadto obecni byli również goście z Niemiec, Francji i Hiszpanii. Reprezentowali oni organizacje i ruchy działające na rzecz kobiet, Indian, potomków Afroamerykanów i związane z różnorodnością seksualną.

Środowa sesja była poświęcona konferencji, która odbyła się w Pekinie w 1995 roku. Przyjęto na niej Platformę Działania, która miała być podstawą do osiągnięcia równości płci.

Bachelet w swoim przemówieniu stwierdziła, że pomimo upływu już 20 lat od przyjęcia dokumentu i dużych osiągnięć w sprawie równości płci, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. „Dziś ważniejsze od spoglądania wstecz jest patrzenie w przyszłość, na cele, które wciąż nie zostały osiągnięte i na nowe wyzwania”. Prezydent Chile powiedziała również, że kobiety na całym świecie potrzebują zdecydowanego działania ze strony instytucji międzynarodowych i regionalnych, aby doprowadzić do zrównania płci. Zwróciła uwagę na wiele problemów, które wciąż są obecne w wielu miejscach na świecie: małżeństwa dziewczynek poniżej 15. roku życia, obrzezanie kobiet, zabójstwa honorowe.

Michelle Bachelet przed reelekcją na stanowisko prezydenta Chile sprawowała funkcję szefowej do spraw kobiet w ramach ONZ.

Źródło: http://americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/bachelet-insta-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-en-america-latina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *