Honduras ograniczy biurokrację?

Powszechnie kojarzy się państwa Ameryki Łacińskiej z korupcją oraz przerostem biurokracji. Jeden z krajów Ameryki Środkowej może zmienić ów niewygodny stereotyp poprzez redukcję administracji publicznej. Inicjatywa ta została zaprezentowana honduraskiemu Kongresowi przez Waltera Alexa Banegasa, deputowanego z ramienia Partii Antykorupcja.

Według Banegasa, wszelkie opóźnienia związane z wykonywaniem ustaw są skutkiem administracyjnych murów stawianych przez rozbuchaną biurokrację. Takie funkcjonowanie administracji publicznej prowadzi z kolei do narastania korupcji. Dzięki proponowanemu przez niego rozwiązaniu, informacje o ustawach “zawieszonych” w biurokratycznej machinie dłużej niż 15 dni, musiałyby zostać przekazane do prezydenta, rządowego koordynatora generalnego, Prokuratury Generalnej i Najwyższego Trybunału Obrachunkowego.

Dodatkowo, wszyscy zaangażowani w proces wchodzenia w życie danej ustawy mieliby obowiązek unikania niepotrzebnych opóźnień i przestrzegania wiążących ich terminów. Niezastosowanie się do przyjętych przez Kongres rozwiązań miałoby skutkować sankcjami o charakterze czysto administracyjnym, a nie karnym lub cywilnym.

Źródło: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/proponen-medidas-para-erradicar-burocracia-en-honduras

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *