Boliwia: pozwolą pracować dziesięciolatkom

Zgodnie z podpisaną w zeszłym tygodniu przez boliwijską Izbę Deputowanych ustawą, już nawet dziesięciolatki będą mogły pracować legalnie.

Ustawa 321, tzw. “Kodeks dziecka i nastolatka” (hiszp. “Código Niño, Niña y Adolescente”) określa przepisy gwarantujące rozwój ogólny dzieci do lat 12 i nastolatków do lat 18 – zawiera regulacje dotyczące takich kwestii jak adopcja, edukacja dzieci niepełnosprawnych czy dzieciobójstwo. Jednak największe kontrowersje wzbudził paragraf dotyczący pracy małoletnich, który przewiduje możliwość zatrudnienia dwunastolatka. Pracować będą mogły również dziesięciolatki, ale pod warunkiem, że będą to robić na własny rachunek. Oba przypadki będą wymagać pozwolenia rodzica lub prawnego opiekuna i będą możliwe tylko wtedy, gdy praca nie będzie kolidowała z wypełnianiem obowiązków szkolnych małoletniego.

Według danych przedstawionych przez Związek Dzieci Pracujących Boliwii Unatsbo (hiszp. Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia) w tym andyjskim kraju obecnie pracować może aż milion nieletnich. Najczęściej dzieci zarabiają sprzedając sok, słodycze lub inne produkty na ulicy bądź czyszcząc buty lub szyby samochodów, ale notuje się też przypadki małoletnich pracujących w kopalniach czy na plantacjach trzciny cukrowej. Unatsbo już od 2000 roku walczyło o przyznanie dzieciom prawa do legalnego zarobku oraz brało czynny udział w negocjacjach z przedstawicielami rządu, które miały na celu ustalenie szczegółów Ley 321. Przychylnie na proces legislacyjny w tej sprawie patrzył też prezydent Boliwii Evo Morales, który sam zarabiał pieniądze jako dziecko – sprzedawał lody i wypasał lamy. Z drugiej strony, największą przeszkodę stanowiły podpisane z Międzynarodową Organizacją Pracy konwencje, zabraniające pracy małoletnim do czasu ukończenia lat 14.

Rodrigo Medrano, przedstawiciel Unatsbo, zwraca uwagę, że prawdziwym powodem, dla którego tak wielu nieletnich jest zmuszonych do pracy, jest skrajne ubóstwo w jakim żyją. Według danych Banku Światowego 15,6% społeczeństwa Boliwii żyje za mniej niż $1,25 dziennie. Współautor ustawy, deputowany Javier Zavaleta oznajmił, że dzięki jej ustanowieniu Boliwia ma nadzieję na zwalczenie skrajnego ubóstwa do roku 2025 oraz na wyeliminowanie pracy dzieci do roku 2020.

Do wprowadzenia ustawy w życie potrzebny jest już tylko podpis prezydenta Evo Moralesa.

Źródła:

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140702_ultnot_reforme_ley_del_menor_en_bolivia_bd.shtml

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/07/140702_bolivia_lobby_ninos_sindicalistas_lav.shtml

http://www.la-razon.com/nacional/Diputados-Codigo-Nina-Nino-Adolescente_0_2081191982.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/bolivia/10945253/Bolivia-sanctions-child-labour-as-young-as-10.html

0 thoughts on “Boliwia: pozwolą pracować dziesięciolatkom”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *