Americas Barometer

The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) opublikowało przygotowywany co dwa lata raport Americas Barometer dotyczący postrzegania sytuacji ekonomiczno-politycznej, wartości demokratycznych i problemów państw Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Badania te przeprowadzane są co dwa lata na reprezentatywnej grupie średnio 1500 osób mających prawo do głosowania w krajach obydwu kontynentów amerykańskich. Ostatnie, które odbyły się w roku 2012, objęły 26 państw. Celem raportu jest ukazanie wizji, którą posiada każdy mieszkaniec na temat swojego kraju.

Według najnowszych danych w ostatnich latach wzrosło zaufanie w stosunku do instytucji demokratycznych i poparcie dla rządów prawa, utrzymuje się także wysoki stopień tolerancji politycznej. Największe poparcie dla demokracji notuje się obecnie w Urugwaju, Wenezueli i Argentynie, najniższe zaś w Hondurasie. Kraj ten zwraca również uwagę poziomem zaniepokojenia korupcją – pozostaje on wysoki pomimo spadku ilości obaw dotyczących tego zjawiska w skali wszystkich krajów objętych badaniami – dla 32% Honduran uważa korupcję za najważniejszy problem państwa. Podobnie myśli jedynie 5% mieszkańców Nikaragui, Urugwaju i Salwadoru. Na pytanie o dyskryminację w szkole lub miejscu pracy najwięcej odpowiedzi twierdzących udzielili mieszkańcy Trynidadu i Tobago (23% respondentów), najmniej zaś Wenezuelczycy (3,6%). Dużym problemem krajów Ameryki Południowej wciąż pozostaje zaangażowanie w działalność samorządową. Stopień uczestnictwa jest bardzo niski, również zadowolenie z działań lokalnych organów władzy jest niewielkie.

Ogólnie, wyniki badań wskazują, że w Ameryce Południowej wciąż zauważalne są duże różnice społeczne – osoby z ciemniejszą karnacją szybciej przerywają edukację, kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, a kolejne pokolenia dziedziczą nędzę i brak wykształcenia. Jednakże raport ma też swoją optymistyczną stronę – Amerykanie  postrzegają rozwój ekonomiczny swoich krajów jako polepszający się, nastąpił również wzrost zadowolenia z życia.

Szczegółowe dane dotyczące raportu Americas Barometer można znaleźć na stronie www.americasbarometer.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *