Meksykanie nie wierzą w sukces Narodowej Krucjaty Przeciwko Głodowi

Jeden z głównych punktów programu przedstawionego przez Enrique Peña Nieto na początku kadencji prezydenckiej w grudniu 2012 roku przechodzi kryzys. Narodowa Krucjata Przeciwko Głodowi napotyka na opór najbiedniejszych warstw społeczeństwa, które nie wierzą już w skuteczność programów socjalnych.

Brak zaufania i wiary w możliwość poprawy sytuacji to skutek wielu lat prowadzenia nieefektywnej polityki społecznej. Co więcej, w niektórych częściach kraju klientelizm jest dominującą formą pomocy najuboższym.

Teraz zniechęcenie ludności i brak woli współpracy utrudniają realizację programów pomocy rządowej. Jednocześnie najubożsi Meksykanie wciąż oczekują na poprawę warunków życia.

Narodowa Krucjata Przeciwko Głodowi stawia sobie kilka celów na nadchodzący rok. Do najważniejszych z nich należą: skonsolidowanie istniejących już komitetów partycypacji społecznej, stworzenie warunków dla działań rządu i społeczeństwa obywatelskiego oraz ułatwienie przejścia z systemu pomocy społecznej do aktywności produkcyjnej.

Urzędnicy pracujący przy programie Narodowej Krucjaty podkreślają, że uczestnictwo obywateli jest bardzo ważnym składnikiem tej akcji. Właśnie dlatego utworzono już 50 tysięcy komitetów partycypacji społecznej, trwają również prace nad stworzeniem planów rozwoju dla poszczególnych społeczności.

Źródło: http://americaeconomia.com/node/107968

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *