Meksyk pójdzie w ślady Urugwaju?

Od pewnego czasu w Meksyku coraz częściej dyskutuje się o możliwej legalizacji marihuany. Warto przyjrzeć się pomysłom jednej z najważniejszych partii w kraju, która proponuje istotne zmiany w kwestii uprawy i spożywania niektórych narkotyków.

Projekt kilka dni temu dotarł do Senatu. Propozycja reformy Federalnego Kodeksu Karnego i Ogólnej Ustawy o Zdrowiu została przedstawiona przez senatora Mario Delgado z Partii Rewolucyjno-Demokratycznej (PRD), po tym jak 13 lutego br. Zgromadzenie Ustawodawcze Dystryktu Federalnego otrzymało inicjatywę, również od polityków z PRD, dotyczącą zmniejszenia karalności konsumentów marihuany. Debata na temat proponowanych zmian rozpocznie się 1 marca br.

Najważniejsze punkty reformy to:

1. Zwiększenie legalnej ilości posiadanych narkotyków do użytku prywatnego

Jedna z reform dotyczyłaby zmian w artykule 479. Ogólnej Ustawy o Zdrowiu. Dotychczasową maksymalną ilość marihuany przeznaczonej do prywatnego spożycia uważa się za zbyt niską i nielogiczną w porównaniu do obowiązującej w systemie międzynarodowym. Podaje się przykład kokainy, która na rynku sprzedawana jest na gramy, podczas gdy w oficjalnej tabeli legalna ilość do prywatnej konsumpcji to zaledwie 0,5 grama. Proponuje się zwiększenie ilości posiadania następujących substancji:

  • kokainy z 0,5 grama do 2 gramów;
  • opium z 2 do 4 gramów;
  • marihuany z 5 do 30 gramów;
  • LSD z 0,015 miligramów do 0,9 miligramów.

2. Marihuana z wartością terapeutyczną

Obecnie marihuana wymieniana jest jako jedna z substancji o „walorze terapeutycznym małym lub zerowym, której nadużycie stanowi poważny problem dla zdrowia”. Politycy z PRD chcą uznania marihuany za substancję z walorem terapeutycznym, która może (lecz nie musi) mieć uboczne skutki dla zdrowia.

3. Lokalna polityka narkotykowa

Kontrola środków odurzających obecnie należy wyłącznie do Krajowego Ministerstwa Zdrowia, a uprawa, nawet w małych ilościach, jest przestępstwem podlegającym jurysdykcji federalnej. Dzięki reformie poszczególne stany i Dystrykt Federalny będą mogły przejąć część kontroli.

4. Recepty na marihuanę

Dekryminalizacja przepisywania marihuany do celów medycznych jest częścią proponowanych zmian w Federalnym Kodeksie Karnym. Do tej pory za taką działalność groziła kara od 10 do 25 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości od 100 do 500 dni płacy minimalnej.

5. Zmniejszenie kar za uprawę w przypadkach skrajnych potrzeb finansowych

Kary za uprawę marihuany dla osób, które zajmują się rolnictwem wynoszą od 1 do 6 lat pozbawienia wolności. Ustawodawcy z PRD proponują zmniejszenie wyroku do okresu od 3 do 6 miesięcy więzienia.

Ponadto, dla Dystryktu Federalnego proponuje się:

6. Specjalne miejsca dystrybucji, od ,,narkosklepików” do ,,bezpiecznych dostaw”.

Dystrybucja marihuany obejmie miejsca wyznaczone przez organ władzy jako „bezpieczną dostawę”. Takie miejsca będą kontrolowane przez Instytut Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Miasta Meksyk i będą zmuszone do informowania konsumentów o ryzyku spożywania tego narkotyku, jak i o długotrwałym leczeniu uzależnienia od niego.

7. Inicjatywa obejmuje stworzenie Systemu Informacji dla Zmniejszenia Ryzyka i Szkód w Nielegalnych Dostawach i Spożyciu Substancji Psychoaktywnych.

8. Nie palcie marihuany!

Planuje się także stworzenie „komisji zniechęcających”, które będą informować o niebezpieczeństwach związanych ze spożyciem marihuany.

9. Konsumenci, nie kryminaliści

Osobie posiadającej do 300 gramów marihuany nie będzie można postawić zarzutów. Przestępstwem natomiast będzie posiadanie i spożywanie marihuany powiązane z przemocą fizyczną czy noszeniem broni.

10. Przedterminowe zwolnienie więźniów

Ustawa proponuje również szybsze zwolnienie więźniów skazanych za zbrodnie z „niską szkodliwością”, takie jak posiadanie bądź sprzedaż marihuany w ilości 300 gramów lub mniejszej.

Źródło: ttp://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/18/la-regulacion-de-la-marihuana-en-mexico-que-esta-a-debate

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *