Honduras najniebezpieczniejszym krajem dla ekologicznych aktywistów

Według raportu organizacji Global Witness, w latach 2002-2014 w kraju tym zamordowano 111 ekologów. W samym 2014 roku ofiar było 12.

Autorzy raportu zwracają uwagę na panujący w Hondurasie klimat bezkarności. Na obecną sytuację wpływ mają liczne problemy społeczne i państwowa polityka. Honduras jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów amerykańskich. Ponadto znajduje się w światowej czołówce pod względem liczby morderstw. Obserwuje się liczne nadużycia ze strony lokalnej policji. Nagminnie narusza się prawa człowieka. Wymiar sprawiedliwości pozostaje zaś uwikłany w polityczną grę.

Środowisko wyniszczane jest w Hondurasie przez nielegalny wyrąb lasu. Deforestacja w tym kraju ma jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Konflikty społeczno-przyrodnicze są codziennością dla mieszkańców wsi. Większość dotyczy projektów górniczych, budowy tam czy prawa do ziemi. Często ofiarami takich starć padają liderzy społeczności indiańskich, którzy w obliczu braku odpowiednich konsultacji społecznych starają się bronić swojej ziemi i zasobów przed zakusami potężnych koncernów.

Zabójstwa są, rzecz jasna, jedną z wielu form ataku na aktywistów ekologicznych. Wśród nich znajdują się ponadto szeroko pojęta przemoc fizyczna, stygmatyzacja, upokarzanie czy też groźby. Oprawcami są często pracownicy prywatnych firm ochroniarskich, wynajmowani przez korporacje eksploatujące lokalne zasoby.

Działalność aktywistów ekologicznych nierzadko poddawana jest kryminalizacji. Jak zaznacza była ekspertka ONZ w zakresie ochrony praw człowieka, Margaret Sekaggya, działacze, którzy mówią o problemach ekologicznych i edukują obywateli w obrębie ich praw do ziemi oraz żywności, są określani przez władze jako „członkowie ruchu oporu, partyzanci, terroryści, polityczni oponenci lub przestępcy”.

Autorzy raportu podkreślają, że należy przyjrzeć się działaniom władz w zakresie przyznawania koncesji na projekty górnicze i hydroenergetyczne. Tematem wartym zbadania pozostaje także prawo wydobywcze z 2013 roku, które nie chroni zasobów wody użytkowanych przez wspólnoty wiejskie.

8 maja br. Honduras stanie przed wyzwaniem, jakim jest prowadzony przez Radę Praw Człowieka ONZ Powszechny Przegląd Okresowy. Władze nie podjęły dotąd wysiłku, by wprowadzić w życie rekomendacje sformułowane podczas ostatniego Przeglądu w 2010 roku, które dotyczyły ochrony obrońców praw człowieka oraz prowadzenia rejestru ich prześladowców. W honduraskim parlamencie toczy się dyskusja na temat prawa chroniącego różnego rodzaju aktywistów. Na razie jednak nie uwzględniono w debacie działaczy walczących w obronie środowiska.

Źródła:

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150420_honduras_peor_pais_ecologista_informe_lv

https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-activists/how-many-more/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *