Handel ludźmi w Ameryce Łacińskiej

Nie tylko przestępstwa z użyciem przemocy stanowią istotne zagrożenie w Ameryce Łacińskiej. Coraz poważniejszym problemem staje się handel ludźmi. Dane z raportu Globalnej Inicjatywy Przeciwdziałania Handlu Ludźmi Narodów Zjednoczonych (UN.GIFT.HUB) wskazują, że 10% tej przestępczości ma miejsce w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Szacunkowo podaje się, że procederowi temu poddawanych jest ok. 250 000 osób rocznie z tego regionu świata.

Osoby te są wykorzystywane najczęściej do prostytucji i pracy niewolniczej. Ofiarami są głównie kobiety. Niepokojąco rośnie wśród tych przypadków liczba dzieci stających się ofiarami handlu ludźmi. Dane z raportu z 2005 r. wskazywały, że „biznes” handlu ludźmi na terenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów przynosi przestępcom dochody w wysokości 16 mld dolarów rocznie.

Wspierając się danymi Departamentu Stanu USA, uznaje się, że najwięcej ofiar jest wykorzystywanych w celu prostytucji. Drugi co do wielkości problem związany z handlem ludźmi to praca przymusowa – zarówno na terenie Ameryki Łacińskiej, jak i w Europie oraz USA. Wskazuje się bowiem, że kraje Ameryki Łacińskiej są dla tego procederu zarówno rejonem docelowym, jak i tranzytowym. W rejonie brakuje jednak przepisów prawnych, które umożliwiałyby współpracę organów ścigania w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Źródła: http://www.ungift.org/knowledgehub/en/about/world.html

http://www.ungift.org/knowledgehub/about/latin-america.html

http://www.dw.com/pl/szokuj%C4%85ce-dane-coraz-wi%C4%99cej-dzieci-ofiarami-handlu-lud%C5%BAmi/a-16516563

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *