Coraz więcej Syryjczyków znajduje w Brazylii nowy dom

Foto: Wikimedia Commons

Syryjczycy stanowią najliczniejszą grupę uchodźców żyjących w Brazylii. Od 2013 roku przysługuje im prawo do ubiegania się o specjalną humanitarną wizę.

W latach 2011-2015 3340 obywateli tego ogarniętego wojną państwa złożyło wniosek o azyl w Brazylii. Spośród nich 2298 uzyskało status uchodźcy. Łącznie na terenie południowoamerykańskiego kraju przebywa ponad 9,5 tysiąca syryjskich uchodźców. Większość przybyła do Brazylii w ciągu ostatnich pięciu lat w ucieczce przed trawiącym ich ojczyznę konfliktem. Narodowy Komitet ds. Uchodźców (CONARE) wyszedł im naprzeciw, wydając specjalne wizy humanitarne, o które od 2013 roku ubiegać się mogą w ambasadach brazylijskich.

Dla wielu Syryjczyków lot do Brazylii okazuje się tańszym rozwiązaniem niż mozolna, niebezpieczna przeprawa do Europy. Ponadto, mogą oni korzystać z wielu praw przysługujących osobom ubiegającym się o azyl, takich jak paszport, ubezpieczenie społeczne czy legalne zatrudnienie. W maju bieżącego roku dodatkowo poszerzono prawa migrantów i uchodźców w Brazylii. Nowe regulacje zastępują zapisy sięgające czasów dyktatury wojskowej i pozwalają zagranicznym rezydentom na udział w polityce oraz upraszczają proces wyrabiania dokumentów.

Syryjskie migracje do Brazylii mają długą tradycję. Od lat 70. XIX wieku mieszkańcy terenów dzisiejszej Syrii i Libanu uciekali do Brazylii przed chaosem upadającego Imperium Osmańskiego. W XX wieku wspólnota syryjsko-libańska zaczęła być kojarzona z profesją lekarza i prawnika. Zaowocowało to m.in. powstaniem w Sao Paulo Szpitala Syryjsko-Libańskiego, który w 2010 roku odwiedził sam Bashar Al Assad. Ta kontrowersyjna postać wciąż ma licznych sojuszników w społeczności syryjsko-libańskich Brazylijczyków. To zaś stawia nowo przybyłych Syryjczyków, w dużej mierze uciekających przed okrucieństwem Assada, w trudnej sytuacji. Ów rozdźwięk w sferze poglądów politycznych może bowiem znacznie utrudnić im proces asymilacji.

Pomimo tych przeszkód czekających syryjskich uchodźców w Brazylii, wielu już nazywa południowoamerykański kraj domem. Istniejące od dziesięcioleci wspólnoty nierzadko pomagają im w integracji społecznej. Tymczasem w Brazylii pojawia się coraz więcej osób szukających stabilnego życia. W tym roku są to przede wszystkim Wenezuelczycy uciekający przed ekonomicznym i politycznym kryzysem.

Źródło:

Syrians Fleeing the War Seek Refuge in Brazil Where the Assad Regime Has Some Powerful Supporters

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *