Ameryka Łacińska nieprzygotowana na zmiany klimatu

Organizacje ekologiczne biją na alarm w związku z przyszłymi skutkami nieodwracalnych zmian klimatu. Wydaje się jednak, że Ameryka Łacińska nie reaguje stanowczo w tej kwestii.W wyniku podnoszenia się średniej rocznej temperatury dla większości rejonów świata, co skutkuje topnieniem lodowców i podnoszeniem się poziomu mórz, oraz katastrof naturalnych występujących coraz częściej w regionie Ameryki Łacińskiej (katastrofalne susze czy lawiny błotne), coraz więcej osób staje się ofiarami zmian klimatu. Wszyscy jesteśmy świadkami zmian w skali globalnej. Czy jednak Ameryka Łacińska traktuje te zagrożenia poważnie?

Na podstawie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, sporządzono mapę “narażenia” i “podatności” poszczególnych państw świata na te procesy. Jak wynika z rankingu, kraje Ameryki Łacińskiej są jednymi z najbardziej zagrożonych i jednymi z najmniej przygotowanych na te zmiany. Mapy stworzono na podstawie danych Uniwersytetu Notre Dame w Indianie, USA. Wynik określa się mianem ND-Gain Index.

Wśród najbardziej narażonych krajów regionu Ameryki Łacińskiej wymieniane są: Boliwia, Honduras, Gwatemala, Belize, Salwador, Nikaragua i Kostaryka. Na samym końcu zestawienia plasują się kraje Afryki, Azji Płd.-Wsch. i maleńkie kraje wyspiarskie na Pacyfiku.

Jakie mogą być skutki takich zmian? Na konferencji klimatycznej w 2009 roku w Kopenhadze przedstawiciele maleńkiego państewka na Pacyfiku – Tuvalu – wystosowali swój apel o nielekceważenie tego problemu. Okazuje się bowiem, że jeśli w wyniku topniejących lodów Arktyki i Antarktyki poziom oceanu światowego podniósłby się o 5 m, to wówczas owo państewko znalazłoby się całkowicie pod wodą (najwyższy punkt tego kraju ma 4,5  m n.p.m.).

Z tej lekcji niewiele wynieśli przedstawiciele państw z Ameryki Łacińskiej, którzy dziś, w obliczu tych zmian, nie starają się o budowanie strategii w razie wystąpienia katastrof naturalnych.

John Whiting, jeden z ekspertów, ostrzega: “Huragany, trzęsienia ziemi, zamiecie śnieżne, susze i powodzie to dla niektórych z tych rejonów realne zagrożenia, które pogłębią się, jeśli nie będzie opracowanych narodowych strategii zapobiegania i ograniczenia skutków tych katastrof”.

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja wkrótce się poprawi, bo już obecnie można mówić o pewnych skutkach zmian klimatu, takich jak tegoroczna susza w Brazylii czy powodzie w Peru i Chile.

Źródła:

http://www.gain.org/news/sea-levels-are-rising-faster-scientists-thought-climate-change-has-triggered-acceleration

http://www.gain.org/news/map-shows-you-best-places-ride-out-climate-change

Brazylia zmaga się z największą suszą od 85 lat

http://klima-tuvalu.no/tuvalu-and-climate-change/the-consequences-of-climate-change-on-tuvalu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *