”Rozwój wymaga zakończenia kolonializmu”

Przedstawiciele krajów Ameryk Południowej i Centralnej zabrali głos podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nikaragua: “Musimy natychmiast wyeliminować kolonializm”

Reprezentujący Nikaraguę wiceprezydent Moises Omar Halleslevens Acevedo podkreślił, że bieda oraz nierówności są coraz bardziej widoczne, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, a zwłaszcza w szczególnie wrażliwych i marginalizowanych grupach, obejmujących również osoby mieszkające pod kolonialną okupacją czy dotknięte zagranicznymi interwencjami.

”Musimy natychmiast wyeliminować kolonializm i zaprzestać militarnych interwencji i agresji, w celu pełnego wykonania prawa do samostanowienia i rozwoju naszych ludzi” – stwierdził. ”Prawo do rozwoju jest prawem wszystkich. Jednakże społeczność międzynarodowa musi nadal odpowiedzieć milionom ludzi, dla których prawo to jest jedynie marzeniem”. Dodał również, że państwa rozwinięte muszą zastosować się do ich oficjalnych zobowiązań dotyczących pomocy w rozwoju poprzez dodatkowe, przewidywalne i odpowiednie środki finansowe.

Halleslevens Acevedo pogratulował również Tajwanowi jego aktywności w organizacjach wyspecjalizowanych ONZ, a Kubie i USA – ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych. Z radością odniósł się także do traktatu pokojowego zawartego pomiędzy rządem Kolumbii a FARC. Co do Portoryko, nawoływał USA, które nazwał siłami kolonialnymi, do rozwiązania sytuacji w drodze dialogu i negocjacji. Nawiązał również do konfliktu argentyńsko-brytyjskiego o Falklandy, okazując wsparcie południowoamerykańskiemu państwu i nawołując Wielką Brytanię do zastosowania się do rezolucji ONZ i nawiązania negocjacji z Argentyną.

Wiceprezydent przypomniał również, że Nikaragua została uznana przez Światowe Forum Ekonomiczne za jeden z krajów o największej równości pomiędzy płciami, a także za najbezpieczniejsze państwo Ameryki Centralnej. ”Osiągnęliśmy ten sukces dzięki modelowi partnerstwa, dialogu i konsensusu pod przywództwem naszego rządu, a który wprowadziliśmy pomiędzy sektorem prywatnym i pracownikami” – wskazał.

Podkreślił również, że Nikaragua odrzuca, jako naruszające prawo międzynarodowe i Kartę ONZ, propozycje i inicjatywy ze strony USA, które, w ciągu historii, ingerowały w procesy niepodległościowe, polityczne, społeczne i ekonomiczne, zwłaszcza w trakcie wyborów.

Wenezuela: “Kapitalizm jest poważnym zagrożeniem dla ludzkości”

W swojej wypowiedzi wiceprezydent ds. polityki i Minister Spraw Zagranicznych Wenezueli, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, uznała, że główną przeszkodą w osiągnięciu globalnych celów jest kapitalistyczny model, który doprowadził do powstania głębokich nierówności, które zagrażają istnieniu życia na ziemi. Jako przykłady podała topnienie lodowców oraz wybuchy nielegalnych wojen.

Wskazała, że w sytuacji, kiedy różnice są tak głębokie, nadal istnieją państwa, które przeznaczyły biliony dolarów na zbrojenia zaledwie w ostatnim roku. Samo USA przeznaczyło na zbrojenia ok. 600 miliardów dolarów – suma dla wielu państw nie do wyobrażenia – które posłużyły do sfinansowania ich wojen i imperialnych agresji.

”Kapitalizm jest poważnym zagrożeniem dla ludzkości” – oświadczyła, krytykując hegemoniczne interesy, które starają się kategoryzować globalne choroby, takie jak terroryzm, w sposób, który odpowiada ich potrzebom. Potępiła wszelkie akty terroryzmu i zażądała skoncentrowanego wysiłku na rzecz wykorzenienia tego problemu, zwłaszcza na obszarze kryzysu humanitarnego w Syrii.

Rodríguez Gómez wezwała także do reformy ONZ, zwłaszcza Rady Bezpieczeństwa, która musi uwzględnić udział państw Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Afryki. Potępiła również podwójne standardy dotyczące praw człowieka i wezwała ONZ do zapewnienia, aby podstawowe prawa człowieka obejmowały wszystkich ludzi, a nie tylko elity.

Nie pominęła również tematu Wenezueli. Stwierdziła, że pewne agresywne grupy starały się obalić rząd, a społeczność międzynarodowa została poinformowana, że Wenezuela stała się celem dla tych, którzy chcą przejąć kontrolę nad jej strategicznymi zasobami naturalnymi. ”Imperialistyczna historia, pełna agresji, grozi powtórką”, stwierdziła. Wenezuela pragnie pokoju i od dawna wzywa do modelu rozwoju opartego na równowadze człowieka z naturą.

Ekwador proponuje trybunał sądzący przestępstwa przeciwko naturze

Głos zabrał również Guillaume Long, Minister Spraw Zagranicznych Ekwadoru, który podkreślił potrzebę zakończenia ukrywania kapitału w rajach podatkowych, w celu skorygowania nierówności społecznych. Wskazał, że w Ekwadorze ok. 30% PKB jest ukrywanych właśnie w rajach podatkowych. Bieda mogłaby być znacznie ograniczona, gdyby te pieniądze zostały zainwestowane w państwo. Zaproponował on powstanie ponadnarodowej instytucji, która zajmie się osiągnięciem sprawiedliwości podatkowej w celu zakończenia tej haniebnej praktyki.

Long zauważył także, że Ekwador posiada jedną z najbardziej zaawansowanych konstytucji pod względem praw człowieka, a akt ten wręcz przewiduje prawa dla natury. ”Nie można rozmawiać o prawach człowieka bez ograniczenia biedy i nierówności” – powiedział, podkreślając niezwykły postęp, jaki jego państwo osiągnęło w zakresie ograniczenia właśnie biedy i nierówności.

Nie tylko państwa, lecz także międzynarodowe korporacje naruszają prawa człowieka. Long przypomniał przypadek firmy ChevronTexaco, która zanieczyściła ekwadorską dżunglę ropą naftową. Ekwador zaproponował powstanie instytucji, która zapewni, że korporacje będą odpowiadać prawnie za takie naruszenia. Państwo Longa zaproponowało także powstanie trybunału, który będzie sądził za przestępstwa przeciwko naturze.

Źródło:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55081#.V-bbBvnJzIV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *