Prawa człowieka w Peru – wyniki raportu Human Rights Watch

W ubiegły czwartek organizacja Human Rights Watch (HRW) opublikowała doroczny raport na temat praw człowieka. Znalazło się w nim kilka krajów Ameryki Południowej, między innymi Peru, które pomimo poczynienia ogromnych postępów w tym zakresie, nadal nie potrafi uporać się z wieloma problemami. 

Opracowany przez HRW raport wskazuje na kwestie, które odbiegają od światowych standardów poszanowania praw człowieka. Jeśli chodzi o Peru, najważniejsze z tych, które wymieniono w dokumencie, to:

– Przypadki śmierci podczas protestów: według danych zebranych przez HRW, w okresie od lipca 2011 roku (czyli od momentu objęcia władzy przez Ollantę Humalę) do września 2013 roku w wyniku obrażeń odniesionych podczas protestów śmierć poniosło 27 osób. Mimo że zdecydowana większość zgonów miała miejsce w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy, kwestia bezpieczeństwa podczas demonstracji jest jednym z najbardziej palących problemów.

– Nieudolne rozliczanie przeszłości: Szacuje się, że w latach 1980-2000 niemal 70 tysięcy osób zaginęło lub zostało zamordowanych w wyniku wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Procesy sądowe, mające na celu skazanie odpowiedzialnych za te czyny, trwają zbyt długo, a wyroki są zazwyczaj niewspółmiernie niskie. W raporcie Komisji Prawdy i Pojednania (Comisión de la Verdad y Reconciliación) można przeczytać, że Peru nadal nie wdrożyło sprawnego systemu prawnego, pozwalającego na sprawiedliwe osądzenie winnych.

– Tortury: nadal stanowią duży problem w Peru. Organizacja pozarządowa COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos – Komisja Praw Człowieka) utrzymuje, że na 144 badane przez nią w czasie ostatniej dekady przypadki, aż 1/3 ofiar zmarła bądź została trwale okaleczona w wyniku tortur. Większość z tych wydarzeń spowodowana została przez policję.

– Problemy z wolnością wypowiedzi: W sierpniu 2012 roku, w związku z głosami domagającymi się amnestii dla członków Świetlistego Szlaku, prezydent Humala przedstawił projekt ustawy, która skazywałaby na karę od 6 do 12 lat więzienia otwarcie negujących zbrodnie popełnione przez organizacje terrorystyczne. Kara miałaby być zwiększona do 15 lat w przypadku, gdyby opinie te wypowiadane były na łamach mediów lub portali społecznościowych. Ustawa ta do dziś nie zyskała aprobaty Kongresu.

Dodatkowo, w raporcie HRW znalazły się wzmianki o innych dokumentach o podobnym profilu. W marcu 2013 roku Komitet Praw Człowieka ONZ zarekomendował, aby Peru zdwoiło wysiłki na rzecz wyeliminowania przypadków tortur oraz nadużyć w służbach mundurowych. Pojawiły się także głosy o zwrócenie uwagi na uregulowanie prawne kwestii dyskryminacji na tle seksualnym oraz płciowym, a także kwestii aborcji, szczególnie w przypadku ciąży powstałej w wyniku gwałtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *