Peru: Największy progres w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Podczas 69. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, prezydent Ollanta Humala poinformował, że Peru jest najbardziej zaawansowanym krajem w zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Szef państwa doniósł też, że część z celów osiągnięto przed planowanym terminem.

humala_onu_1
Foto: americaeconomia.com

Podczas międzynarodowego forum prezydent Peru apelował także o udzielenie wsparcia w postaci wszelkich możliwych środków niezbędnych do realizacji Programu Rozwoju po roku 2015, który w ramach Projektu Milenijnego ONZ zakłada wypełnienie wszystkich ośmiu celów MCR.

Ollanta Humala podkreślił także, że posiadająca jasno określone cele polityka kraju sprzyja integracji społecznej Peru, dzięki czemu budżet państwa na rok 2015 jest o 12% wyższy niż w roku poprzednim, osiągając tym samym swój rekordowy poziom. Szczególnym priorytetem zostaną objęte programy społeczne oraz sektor zdrowia i edukacji.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że kalendarz działań na rok 2015 dotyczy najbardziej naglących problemów, wśród których wymienił m.in. nierówność społeczną, głód, ubóstwo i ogólne zacofanie kraju. Według słów Humali, w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem państwowego budżetu niezwykle istotne jest także jasne określenie wydatków Skarbu Państwa.

“Należy położyć szczególny nacisk na wzmocnienie pozycji kobiet i równouprawnienie płci oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji. Trzeba wreszcie położyć kres wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dzieci. Równie ważne jest także utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego” – oświadczył w siedzibie ONZ prezydent Ollanta Humala. Dodał także, że pragnie stworzyć kraj dumny ze swej kulturowej różnorodności, który oparty będzie na silnych podstawach równości społecznej, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Źródło: http://americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/ollanta-humala-peru-es-el-pais-que-mas-avanzo-en-objetivos-de-desarrollo-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *