Młodzi na rynku pracy w Ameryce Południowej

Jeden na pięciu młodych w Ameryce Południowej nie pracuje ani nie uczy się – wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Raport ten, sporządzony na podstawie danych z 18 państw kontynentu, pokazuje trudną sytuację na rynku pracy osób w wieku 15-24 lat. Podczas prezentacji raportu dyrektor regionalny ILO Elizabeth Tinoco stwierdziła, że są oni najbardziej narażeni na bezrobocie i tymczasowość zatrudnienia.

Według informacji pozyskanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), prawie połowa (48%) młodych, którzy pracują w Ameryce Południowej, nie posiada umowy o pracę. Sytuacja ta jest gorsza niż wśród dorosłych, z których 61% pracuje legalnie.

Liczba młodych w wieku od 15 do 24 lat w Ameryce Południowej wynosi 108 milionów. Wskaźnik bezrobocia w tej grupie jest trzy razy większy niż wśród osób starszych. W stosunku do ostatnich opracowanych danych (z roku 2005) bezrobocie w tym przedziale wiekowym spadło z 16,4% do 13,9% (w 2011), w związku z ogólnym wzrostem ekonomicznym w regionie. Raport zwraca jednak uwagę, że wskaźnik dla młodych wciąż jest dwukrotnie wyższy niż średnia. Ponadto jest on jeszcze wyższy w najbiedniejszych sektorach – wynosi on tam aż 25%.

Niepokojący jest również fakt, iż 55,6% zatrudnionych pracuje „na czarno”. Oznacza to, że około 27 milionów osób narażonych jest na niestabilność zatrudnienia i nie są oni chronieni prawem pracy. „Sześciu na dziesięciu pracuje na własny rachunek: nie mają umowy o pracę, bez gwarancji zatrudnienia, ochrony prawnej ani perspektyw na polepszenie swojej sytuacji zawodowej” opisuje urzędniczka. Jedynie 37% z nich opłaca składkę zdrowotną i 29,4% składkę emerytalną.

Tinoco zwróciła uwagę na kuriozalną sytuację: „W Ameryce Łacińskiej mamy dziś lepiej wykształconych młodych z największym odsetkiem nielegalnego zatrudnienia i bezrobocia w historii regionu.  Działania podjęte w celu osiągnięcia wzrostu ekonomicznego nie zdołały zneutralizować tej przepaści”. Zaznaczyła ona również, że rządy państw południowoamerykańskich będą musiały się zmierzyć z groźbą wykluczenia socjalnego wśród młodych, jeśli sytuacja na rynku pracy się nie polepszy.

21,8 miliona młodych (czyli 20,3% w wieku czynnym zawodowo) nie pracuje ani nie studiuje. 70% z nich to kobiety. Ponadto zwiększył się odsetek osób, które zajmują się tylko studiowaniem – z 32,9% do 34,5%.

Jeśli chodzi o dane dla poszczególnych państw, Boliwia i Peru przodują w procencie młodych pracujących „na czarno” (odpowiednio 87,4% i 84,7%). W Hondurasie jest największy odsetek osób, które nie pracują, ani nie studiują – 27,5%, następne w kolejności są Gwatemala (25,1%), Salwador (24,2%) i Kolumbia (23,4%). Najmniejszy wskaźnik w tej kategorii ma Boliwia, wynosi on 12,7%.

Międzynarodowa Organizacja Pracy otworzyła platformę internetową YouthPol, która zajmuje się gromadzeniem danych dotyczących zatrudnienia wśród młodych.

Źródło: http://economia.elpais.com/economia/2014/02/14/actualidad/1392347573_263279.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *