CELAC wzywa do wzmocnienia działań Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W miniony piątek Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) wezwała Zgromadzenie Ogólne ONZ do wzmocnienia swoich działań w celu zapewnienia skutecznej realizacji stojących przed organizacją zadań.

Podczas debaty VI Komisji Zgromadzenia Ogólnego ds. Prawa głos zabrała Tanieris Dieguez, przedstawicielka sprawującej obecnie prezydencję w CELAC Kuby. Zaapelowała ona do organu ONZ, aby nie ograniczał swojej działalności tylko do składania deklaracji, lecz skupił się także na podejmowaniu konkretnych środków, niezbędnych do osiągnięcia ambitniejszych celów.

Dieguez zwróciła uwagę na ogromne znaczenie rezolucji przyjmowanych podczas sesji plenarnych ONZ, nastawionych przede wszystkim na utrzymanie pokojowych stosunków między państwami. Niestety, niewiążący charakter rezolucji Zgromadzenia Ogólnego pozwala na ich nieznajomość lub nieprzestrzeganie ich postanowień.

Jako przykład wymienić można zignorowanie przez Izrael dokumentu przyznającego Palestyńczykom prawo do niepodległego państwa, samostanowienia i powrotu przesiedleńców do swoich domów. Należy również wspomnieć o 22 rezolucjach nakazujących zniesienie amerykańskiego embarga nałożonego na Kubę. Od 1992 roku Zgromadzenie Ogólne co roku ponawia swój apel, który pozostaje bez odpowiedzi ze strony Waszyngtonu.

Źródło: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/celac-llama-a-fortalecer-acciones-de-la-asamblea-d.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *