Argentyna protestuje przeciwko prawu antydumpingowemu UE

Argentyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w ten czwartek o złożeniu oficjalnego zażalenia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Odnosi się ono do nowych wysokich ceł nałożonych przez Unię Europejską na biopaliwa pochodzące z tego kraju.

Według rządu argentyńskiego, środki podjęte przez Unię Europejską są „nielegalne” i w sposób oczywisty protekcjonistyczne, ponadto powodują szkodę ekonomiczną dla krajowego rynku biopaliw. Prawo antydumpingowe, wprowadzone 27 listopada br., skutkuje bezpośrednim i natychmiastowych zamknięciem rynku europejskiego dla biodiesla argentyńskiego, powodując straty szacowane na ponad 1,5 miliarda dolarów rocznie.

Unia motywuje swoją decyzję tym, że Argentyna i Indonezja (którą również objęła rezolucja) sprzedawały paliwo po cenach niższych od jego realnej wartości. Według urzędników europejskich, odbywało się to dzięki subwencjom rządowym i szkodziło europejskim firmom z tego sektora.

Zażalenie złożone do Światowej Organizacji Handlu otwiera okres konsultacji, który potrwa 60 dni. Jego celem jest znalezienie rozwiązania, które zadowoliłoby obydwie strony. Jeśli to nie nastąpi, Argentyna będzie miała prawo do powołania specjalnej grupy ekspertów w celu rozwiązania sporu.

Argentyna jest najważniejszym światowym producentem biodiesla produkowanego z oleju sojowego. W 2012 roku wyeksportowała 1,6 milionów ton tego paliwa, z czego 90% na rynek europejski.

Źródła:

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=721349

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131219_ultnot_argentina_reclamo_ue_biodiesel_ng.shtml

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *